Kui teil on hea idee…

… ja te tahate seda teoks teha, kuid idee on seotud toiduga, mida tahaksite ka teistele pakkuda, siis võtke ühendust Vaiatu Küla Seltsiga. Nimelt on tragid inimesed teinud Vaiatu rahvamajja kogukonnaköögi. See on koht, kuhu kohalik koduperenaine või algaja ettevõtja saab tulla oma toidutoodet välja töötama. Selleks, et oma toodet ametlikult müüa, peab ettevõtja selle valmistama VTA tunnustatud köögis, aga kodus tal sellist tavaliselt pole. Siis tulebki appi kogukonnaköök.

Vaiatu Küla Seltsi esindajad võtsid eeskujuks juba tegutseva Maitseelamuste Koja kogukonnaköögi Tartus. Sealt saadi palju ideid ja head nõu.

Möödunud aastal viis Jõgevamaa Kodukandi Ühendus Leader-programmi toetusel läbi uuringu, milliseid kogukonnateenuseid maakonnas pakutakse. Uuringu tulemusena selgus, et seesuguste teenuste teadlikke väljaarendajaid on vähe. Pigem on nii, et vabaühendustel on olemas ruumid ja nad on hankinud vahendid ning nende põhjal asutakse siis teenuseid välja töötama. Vaiatu kogukonnaköök pakub inimestele vajalikku teenust.

blog comments powered by Disqus