Kui piirid põlesid…

Filmi “Põlevad piirid“ juhatab sisse Jossif  Stalini “esinemine“ Tallinnas Lauluväljakul. Seal rääkides rõhutab diktaator, et kui poleks olnud tema alluva Molotovi kokkulepet Ribbentropiga, siis ei oleks võimalikuks osutunud ka Eesti Vabariigi taassünd!

iii

Stalini öeldud sõnade paremaks mõistmiseks uurime dokumentaalfilmis “Põlevad piirid“  kahe dokumendi —  Tartu Rahulepingu ja Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide —  mõju Eesti riigi ja rahva saatusele eelmisel ning käesoleval  sajandil. 

Paljude Euroopa riikide piirid põlesid 20. sajandil korduvalt. Mis ootab meid ees 21. sajandil? Mitmesugused märgid viitavad, näiteks 2008. aasta augustis toimunud sõda Gruusias, et uued muutused otsivad endale teed ka käesoleva sajandi algul. Seetõttu tuli  Euroopa Parlamendi otsus tähistada alates 2009. aastast  23. augustit natsismi- ja kommunismiohvrite üleeuroopalise mälestuspäevana väga õigel ajal.

Film otsib vastuseid

Kuidas europarlamendi otsuses mainitud ohvrid tekkisid? Miks mälestame neid just 23. augustil? Otsime nendele küsimustele vastuseid dokumentaalfilmis, kus  esinevad endised presidendid Lech Walesa ja Arnold Rüütel, paljude menuraamatute autor ja NSV Liidu Shveitsi saatkonna kunagine sõjaväeatašee Viktor Suvorov, president Mihhail  Gorbatshovi nõunik Aleksandr Jakovlev,  akadeemik Endel Lippmaa,  professor Igor Gräzin, endine vabadusvõitleja Enn Tarto ja rahvusvahelise õiguse ekspert Heiki Lindpere.

Selgitame Lenini seoseid saksa keisri Wilhelm II-ga, kirjeldame Stalini Euroopa vallutamise plaane, tsiteerime Hitleri ja Stalini vahelist kirjavahetust, tutvustame USA presidentide  Ronald Reagani ja George W. Bushi  hinnanguid Teherani ja Jalta konverentsidel toimunule, meenutame Kremli diplomaatia  võitu  1975. aastal Helsingis.

Unikaalsed kaadrid

Filmi lõpus tõdeme, et Euroopa Liidu ja NATO liikmena sõltub  Eestist rohkem kui kunagi varem eelnevas ajaloos, kuivõrd õnnestub kustutada seni veel Euroopas ja mujal maailmas  põlevaid piire ning  hoida ära  uute piiride süttimist.

Filmis kasutatakse rohkesti Eesti Televisiooni, mitmete välisriikide ja ekraanil olevate tegelaste  isiklikest  arhiividest pärit unikaalseid kaadreid.

Dokumentaalfilm “Põlevad piirid“

*Autorid ja käsikiri : Juhan Aare, Endel Lippmaa, Igor Gräzin

*Rezissöörid: Juhan Aare ja Toomas Lepp

*Tootja: Eesti Kultuurfilm  2009

*Ligikaudne pikkus: 95 min

*Esilinastus Eesti Televisioonis 23. augustil 2009

iii

JUHAN AARE

blog comments powered by Disqus