Kui lapse vasak käsi on parem

Uuema aja uuringud on näidanud, et vasakukäelised moodustavad umbes 12 ? 15 protsenti elanikkonnast. Arvatakse ka, et poisse on rohkem vasakukäelisi kui tüdrukuid. Vasaku käe eelistatus ei ole halb harjumus, vaid pärilik omadus. Inimese sünnipärases omaduses kasutada vasakut kätt tõhusamalt kui paremat kajastub peaaju poolkerade ehituslik ja talituslik asümmeetria.

Kui laps on vasakukäeline

Lapse kaasasündinud käelisus tuleb varakult ära tunda, et teda saaks kasvatuse ja õpetamisega toetada. Väikelaste puhul on päris tavaline, et neil pole veel domineerivat kätt välja kujunenud.

Enamik lastest kasutab esialgu mõlemat kätt võrdselt. 1.-2. eluaastal näeb juba suuremal osal lastest, kumba kätt nad eelistavad. Samas ei pruugi dominantsus olla välja kujunenud veel ka 3.-4. eluaastaks. Kui lapsel ei ole lasteaia alguseks dominantne käsi välja kujunenud, tasub tema arengus panna tähele järgmist:

*Millist kätt kasutab laps mänguasjade haaramiseks, mis on täpselt tema ees

*Millise käega ta tavaliselt sööb

*Vasakukäeline laps joonistab või kirjutab tähti paremalt, liikudes suunaga vasakule

*Vasakukäeline laps keerab asju või kruvisid vastupäeva

*Vasakukäeline laps püsib tasakaalus vasakul jalal seistes

*Riidesse pannes torkavad nad meelsamini esimese jala paremasse püksisäärde

Kas lapse vasakukäelisust peab hakkama ümber muutma?

Vastus on lühike ? ei. Tänapäeval ei tohiks enam kedagi vägisi paremakäeliseks ümber õpetada, sest sellest ei tuleks midagi head välja. Kui sundida vasakukäelist last midagi parema käega tegema, tähendab see, et ta peab kasutama nõrgemat ja vähem koordineeritud kätt, mis teeb ka liigutused kohmakamaks ja väsitab kiiremini.

See nõuab lapselt rohkem pingutust ja keskendumist, muutes seeläbi ka sooritava ülesande vähem lõbusaks, mõjutades omakorda lapse enesehinnangut, kui ta asjaga eriti toime ei tule.

Täiskasvanute ja teiste laste jäljendamise ning matkimisega, aga ka tänu paremakäelistele tehtud tarbeesemetele õpivad paljud vasakukäelised lapsed ise paremat kätt eelistama. Arvamus, et ümberõpetamine kulgeb seda ladusamalt, mida varem alustada, ei vasta tõele. Ümberõpetamise ebasoovitavad tagajärjed ilmnevad ka siis, kui hakata käe kasutamist väga varakult muutma.

Positiivse suhtumise ja julgustamise abil võivad vasakukäelised jagu saada paljudest takistustest, mis neid valdavalt paremakäelises maailmas ees ootavad.

Kuidas ise paremakäelisena lapsele igapäevatoiminguid õpetada?

Vasakukäelisele lapsele tänapäevaste toimingute õpetamine nõuab pisut rohkem pühendumist. Nööpide kinnipanekul on lihtsam toime tulla tüdrukutele mõeldud riietega, nööbid paiknevad mugavamal poolel kui poiste riietel.

Õpetades mingit käsitööd tegema, on targem istuda lapsega vastakuti, mitte tema kõrval, sest siis näeb laps tegevust automaatselt peegelpildis ning tal on seda lihtsam imiteerida.

Kui laps alles õpib kirjutama, on üsna oluline lapsele juba algusest peale õpetada, millisest paberiservast kirjutamist alustada. Vasakukäelistel on kalduvus alustada kirjutamist paremast äärest, liikudes pliiatsiga edasi vasakule. Et laps lugemisega toime tuleks, võiks talle meeldetuletuseks iga lehe vasaku serva ära märgistada, et talle meenuks, millisest servast kirjutamist- lugemist alustada tuleks.

Kuidas vasakukäeline laps koolis toime tuleb?

Oluline on meeles pidada, et vasakukäelisus avaldub mitmeti; enamikul lastest probleemi ei teki, kuid on ka üksikud juhtumid, kus laps tõesti abi vajab. Õpetajal tasuks jälgida järgmisi nõuandeid:

Klassiruumi paigutuses arvestada, et laps ei peaks õpetaja või tahvli nägemiseks liialt oma pead või keha keerama. Vasakukäelisele sobib rohkem ruumis paremal pool istumine

Hea oleks, kui paremakäeline laps istub pingis paremal ja vasakukäeline vasakul. Samas võiks ka kaks vasakukäelist kokku istuma panna, rõhutades, et vasakukäelisus on täiesti tavaline nähtus ja sellisel lapsel ei tuleks tunda paremakäeliste laste hulgas ebamugavust.

Tuleb jälgida, et laps kirjutaks ühe ja sama käega, sest laps võib hakata matkima teisi lapsi. Kirjutamiskäe vahetamine põhjustab edaspidi vigu kõnes ja ka kirjapildis.

Igas klassiruumis peaks olema ka vasakukäelistele mõeldud joonlaud, käärid, pliiatsiteritaja

Õpetaja peaks tutvustama vasaku käega kirjutamise metoodikat lapsevanemale.

Kes on korra juhtiva käe valinud, peaks selle juurde ka jääma. Enesehinnangut tõstab kindlasti mõne spordiala või muusikaga tegelemine, vasakukäeliste hulgas leidub palju mõnel kunstialal andekaid inimesi.

Mida tolerantsemalt ühiskond vasakukäelistesse suhtub, seda suurem on vasakukäeliste protsent, kes pole ümber õppinud ja sellest sõltuvalt on vähem neid lapsi, kellel on ümberõppest tingituna keskendumisraskusi, probleeme mälu ja õigekirjaga.

Igal inimesel on õigus olla vasakukäeline ja meie saame teda ainult toetada.

ENE MÜÜR,
Põltsamaa Lasteaia Mari õpetaja

blog comments powered by Disqus