Kui lahutate abielu, ärge unustage last 

2014.  aastal registreeriti Eestis 6220 ja lahutati 3218 abielu, millest Jõgevamaal mehe elukoha järgi 47. Lasteabitelefoni 116111 kogemuse põhjal on lahutuste suure arvu üheks põhjuseks üha levinumad peremudelid, kus üks vanematest töötab välismaal. Lahkuminek on sellises olukorras sageli keeruline ja kaootiline, mis tõstab päevakorda laste heaolu küsimuse.

Kahjuks esineb palju juhtumeid, kus lapsevanemad ei suuda või ei oska saavutada püsivaid ja lapse huvidest lähtuvaid kokkuleppeid laste edasiseks kasvatamiseks. Selle tulemusena jääb laps piisava tähelepanuta ja saab seeläbi ebaõiglase kohtlemise osaliseks.

Hooliv ja toetav kasvukeskkond on aga iga lapse arengu seisukohalt esmatähtis. Vanematel on oma võimaluste piires kohustus tagada lapsele tingimused, mis tagavad lapse kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu. Olulisel kohal on turvatunne, mille eelduseks on avatud ja usalduslikud suhted kõigi pereliikmete vahel ning lapse heaolu asetamine esikohale. Paraku on tegelikkus sageli keerulisem ja igapäevased peresuhted hõlmavad erineva raskusastmega keerdsõlmi, mis võivad põhjustada lastele valu ja hirmu, kui neid ei märgata. Iseäranis teravalt ilmneb see lahutuste korral, kui lahkumineku valu elatakse välja oma laste peal, seejuures mõistmata, et sellises tundlikus olukorras vajab laps hoopis tuge ja kaitset. 

Lahkumineku põhjused on erinevad. Eestimaalaste seas on üha levinum eluviis, kus üks vanematest elab välismaal. Selline elukorraldus muudab peresuhted sageli pingeliseks, mis võib paari viia otsuseni abielu või kooselu lõpetada. Lahkuminek on iga paari sügavalt isiklik otsus, mis on traumeeriv kogemus kogu perele. Tihtipeale on lahutavatel lapsevanematel palju erimeelsusi, mis väga paljudel juhtudel kantakse üle ka lastele.

Lahkumineku olukorras on suur oht, et lapsed jäävad piisava tähelepanuta, nad peavad pealt nägema vanemate tülitsemisi ja kistakse kriitilisemate juhtumite korral vanemate omavahelisse võimuvõitlusse.

Iseäranis keeruliseks võib lahutus kujuneda siis, kui üks lapsevanem on pärit teisest riigist, sest pärast vanemate lahkuminekut tekivad lisaks erimeelsustele lapsekasvatamise küsimustes ka suured kultuurilised lahkarvamused. 

Konfliktid lapsevanemate vahel ei tohiks aga ohustada lapse heaolu ja turvatunnet, kuna uues olukorras tasakaalu leidmine ja muutunud elukorraldusega harjumine esitab juba piisavalt väljakutseid. Sassis peresuhted on üks põhjus, mis tõukab lapse otsima tähelepanu mujalt ja võib põhjustada tema  käitumisprobleeme ning õpiedukuse langust. Halvimal juhul võib katkisest perest pärit laps hakata stressi leevendamiseks ja murede unustamiseks tarvitama mõnuaineid. Nende ohtude vältimiseks on lahutusprotsessi käigus väga oluline avameelne suhtlemine lapsega, et aidata tal kujunenud olukorda mõista ja sellega toime tulla. Lasteabitelefoni 116111 kogemusel tekitab lahkumineku korral kõige enam küsimusi suhtlemiskorra kokkuleppimine lapse ja vanemate vahel. Väga sage viga on lapses süütunde tekitamine, kui ta veedab aega teise vanemaga. Lapse huvides peavad vanemad aga oma lahkhelid kõrvale jätma. Ka pärast lapsevanemate lahkuminekut on oluline, et ema ja isa kasvataksid last edasi ühe meeskonnana, arutaksid lapsega seotud muresid ja rõõme koos.

Lapsevanematel puuduvad aga sageli vajalikud teadmised ja oskused, et omal käel selles olukorras õigesti toimida. Sellisel juhul on võimalik kasutada pereterapeudi või omavalitsuse lastekaitsetöötaja abi, kes nõustab ja aitab peret uue elukorraldusega kohaneda. Lahutuse, koolikiusamise, koduvägivalla, suhteprobleemide ja kõikide muude laste heaolu puudutavate küsimuste ja muredega on võimalik pöörduda ka üleriigilise Lasteabitelefoni 116111 teenuse poole, kus pakutakse anonüümset nõustamist ja sobib hästi ka selliste olukordade puhul, kus otsene vajadus mõne ametniku või spetsialisti külastamiseks puudub. Helistamine lasteabi nõuandetelefonile on tasuta ja kõnedele vastavad ööpäevaringselt kogenud nõustajad nii eesti kui vene keeles. Lisaks pakutakse nõuannet ka interneti teel lasteabi kodulehe www.lasteabi.ee kaudu, e-kirja ja skype’i teel. Samuti on lasteabi võimalik leida nutiseadmest ning Facebook’ist.

MARIi-LIIS MÄND, lasteabitelefoni 116111 projektijuht

blog comments powered by Disqus