Kui kaup liigub omatahtsi

Õpilastest on saanud kaup ja omavalitsused kaklevad pearaha pärast. Kannatavad lapsed. Lugupeetud kommunaalpoliitikud, lapsed ei ole kaup, nad ei liigu teie tahtmist mööda! Igal lapsel ja lapsevanemal on õigus ise otsustada, kuhu õppima minnakse.

Kuhu peavad vallajuhtide loogika järgi minema Jõgeva aleviku lapsed? Laiusele? Kuremaale?

Järgmine tõsine konflikt terendab huvihariduses. Vald on linnaga sõlmitud huvikoolide lepingu osas jäik. Eelmise aasta algusest oli sõlmitud muusikakoolis leping 18 õpilase osas. Praegu katab Jõgeva linn kahe valla õpilase kohatasu, sest vald ei olnud nõus lisakulutusi tegema. Õpilaste arvu ei ole vald nõus suurendama. Mis saab nendest valla lastest, kes sooviksid muusikakoolis õppida, kuid lubatud arvu sisse ei mahu? Kas nad peavad loobuma või ootama järgmist aastat? Aga kui kevadel ükski vallas elav laps  muusikakooli ei lõpeta? Siis ei ole ühelgi sealsel lapsel võimalik sügisel muusikakooli astuda?

Vald teatas linnale, et ühineda nad ei soovi, kuid koostööd teevad edaspidi küll. Kas see ongi koostöö, et kooliraha ei anna ja huviharidust toetame ka vaid näpuotsaga?

blog comments powered by Disqus