Kui jõulukingid kohale ei jõudnud

Hoolimata laialtlevinud soovitustest uurida enne ostmist internetis müüvate veebipoodide või sotsiaalmeediakontode tausta, satuvad tarbijad jätkuvalt ebausaldusväärsete müüjate ohvriks.


Internetist tellitud kaubad ei jõua kohale eelkõige siis, kui ost on sooritatud riskantsest e-poest.
E-poe ebausaldusväärsusele viitab kontaktandmete puudumine, võltskaupade müük ning „liiga hea, et olla tõsi“ tüüpi lubadused või hinnad.
Lisaks petturlikele e-poodidele võivad kaubad jääda kohale toimetamata ka muidu korrektselt toimival e-poel, kui neil on probleeme tarnijaga või liiga suure tellimuste hulgaga.
Kauplejale tuleb anda täiendav võimalus tellimus mõistliku aja jooksul täita. Kui e-pood seda ei tee, tuleb neil tarbijale raha tagasi maksta.
Petturlike e-poodide puhul ei ole suhtlemisest ning müüjale tarnimiseks lisavõimaluste andmisest tõenäoliselt abi.
Sama õigus on tarbijail ka siis, kui e-pood keeldub raha tagastamast ja paneb tarbijad ebamõistlikult pikaks ajaks ootele.
Sellises olukorras on tarbijal võimalus pöörduda talle krediitkaardi väljastanud panga poole, et tehing vaidlustada ning raha tagasi nõuda. Pangale tuleb muuhulgas edastada ka kirjavahetus kauplejaga, mis tõendaks juba tehtud iseseisvaid pingutusi lahenduste leidmisel.
Kui kauplejaga ühendust saada ei õnnestu, tuleb ka see tagasinõude dokumentides ära märkida.
EL tarbija nõustamiskeskuse kogemus tarbijakaebuste lahendamisel näitab, et paljudel juhtudel on tarbijad just panga abiga oma raha tagasi saanud.
Seda võimalust tasub kasutada ka saabumata jäänud jõuluostude korral, kui e-pood ei täida oma kohustusi.

KRISTINA TAMMARU, EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja, TTJA

blog comments powered by Disqus