Kuhu viib üks ringtee?

Miks on nii, et ühiselt ühte potti kogutava avaliku rahaga käiakse ümber nagu vene uusrikas St.Tropez rannas, aga oma isiklikus rahakotis aetakse iga viimast kui senti taga? Miks on nii, et ettevõtja teeb enne suurte laenude võtmist põhjaliku mõjude- ja tasuvuseanalüüsi ning hindab, kas mõne investeeringu tegemine on hädavajalik. Siis uurib ta, kas vajalikku investeeringut saab teha mõnd muud moodi või peab selleks laenu võtma.

Ettevõtlusest tulnud omavalitsusjuhid aga miski pärast enam seda ammutatud kogemust ja teadmist kasutada ei taha. Nii tekibki olukord, kus ilma põhjalikult süvenemata peetakse heaks ideeks võtta laenu, et ehitada Jõgevale Suure-Piiri-Puiestee ristmikule ringristmik. Volinikud pannakse patiseisu, kus nõutakse otsust, kuid informatsiooni ja teadmist, mille põhjal otsust teha, neile ei võimaldata.

Segased vajalikkus ja vahendid

Antud idee ja investeeringu juures jäävad segaseks selle mõlemad pooled, esiteks selle vajalikkus ning teiseks vahendid, mida selleks kasutatakse. Linnapea väitis, et ringristmik muudab selle liiklussõlme ohutumaks. Kuid alates 2011. aastast on toimunud antud ristmikul üks vigastatutega  liiklusõnnetus, mis ei olnud kuidagi seotud vastava ristmiku ohtlikkuse, liikluse keerukuse või millegi muuga. Nimelt libises ja kukkus seal üks mootorrattur valesti valitud sõidukiiruse tõttu.

Teiseks, argument, et OÜ Nordlanden õmblustööstusse käib   tööle 70-80 daami ning hommikuti on seal tõeline sagimine, ei pea samuti paika. Olles suhelnud Nordlandeni töötajatega, selgus, et seal töötab 45 inimest ning paljud neist tulevad  tööle väljastpoolt Jõgevat autoga ja juba kella 7.30ks, kui antud ristmikul liiklust praktiliselt ei olegi. Tuli välja, et inimesed, kellele ringristmikku ehitama hakatakse, ei pea seda samuti vajalikuks. Nordlandeni töötajad arvasid, et piisaks, kui antud ristmikule Puiesteele ja Suurele tänavale märkida ülekäigurajad ja korrastada hoopis kõnniteid. Samuti arvasid nad, et kui kõnealusele liiklussõlmele ringristmik ehitatakse, raskendab see sinna liikuvate kaubaautode liiklemist.

Jõgeval olematu liikluskoormus

Küsisin tuttavalt teedeprojekteerijalt Valeri Volkovilt, kelle viimane töö Tartu linnas tunnistati aasta teo vääriliseks, kas Jõgevale on vaja ringristmiku. Sain lihtsa vastuse: “Ei ole. Ringliiklust on vaja siis, kui on suur liikluskoormus.” Tsiteerin üht oma kolleegi, kes Tallinnast Tartusse kolides itsitas Tartu ummikute üle: “Naljakas, et kui inimesed Tartus peavad istuma kaks foorivahet ühe foori taga, nimetavad nad seda ummikuks.” Selles subjektiivses kontekstis ei saa Jõgeva teedel liikluskoormuse üle üldse kurta. Kuid selleks, et hinnanguid ja otsueid ei peaks tegema subjektiivselt, on vaja teha põhjalik ekspertiis vajaduse osas. See võiks olla esimene samm linnavalitsuse poolt.

Muidugi on hea, et linnavalitsus tunneb muret liiklusohutuse ja inimelude pärast linnas, kuid arvestades, palju on Jõgeval olnud liiklusõnnetusi Suure-Piiri-Puiestee ristmikul ning palju on meie linnakodanikke hukkunud raudteel, jääb mulje, et tegeldakse lihtsama probleemiga. Või sellisega, mis on jõukohane praegusele linnavalitsusele? Linnavalitsus võiks hoopis valjuhäälselt nõuda ohutuid ülekäike raudteele, nagu nad koalitsioonilepingus lubanud on.

Minnakse põhikooli projekti kallale

Lõpuks: selle ringristmiku ehitamine laenurahadega ei tohiks praeguste linnavalitsuse välja hüütud ambitsioonide juures üldse kõne allagi tulla. Nagu kuulsin viimasel volikogu istungil ning nagu sai lugeda teisipäevase Vooremaa esiküljelt, siis ajab praegune linnavalitsus laenukoormuse lõhki ning vajadusel korrigeeritakse põhikooli projekti, et mitte Kreekat teha. See annab juba selge signaali kõigile, kes ootasid, et Jõgevale tehakse lõpuks midagi korralikku ja korralikult, et tänu praeguse ringristmiku laenurahal ehitamisele, hakatakse kärpima ka põhikooli renoveerimiseks minevaid kulutusi.

Kuna praeguseks on teada, et inimesed, kellele väidetavalt seda ringristmikku teha tahetakse, ei näe selleks vajadust,  selline arutu finantskäitumine on linnakodanikke tagajalgadele ajanud ning linna ootavad lähitulevikus ees veel suured väljaminekud, leian, et koalitsioon peaks loobuma mõttest ehitada praegu laenurahadega Jõgevale ringristmik. Kui tahetakse ikkagi hirmsasti laenata, et millegagi silma paista, võiks mõelda näiteks päikesepaneelide paigaldamisele linna hallatavate hoonete katustele.

i

ASSO NETTAN, Jõgeva linnavolikogu SDE fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus