Kudina kraanidest tuleb puhas vesi

 

Palamuse valla Kudina küla veetarbijad saavad nüüd kraanist puhast ja selget vett, mis õhu käes seistes enam välimuselt õunamahla meenutama ei hakka. Vee kvaliteeti aitas tõsta Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt.

Projekti raames rekonstrueeriti küla puurkaev-pumbamaja: paigaldati uus energiat säästev süvaveepump, raua- ja mangaaniärastusfilter ning liivafilter. Lisaks sellele  renoveeriti 1330 meetrit veetorustikku. Selleks paigaldati vanade malmtorude sisse läbimõõdult väiksemad plasttorud. Nii paranes veevarustussüsteemi töökindlus, ent paranesid ka tarnitava vee kvaliteedinäitajad. Muu kasu kõrval võimaldab KIKi veemajanduse programmist raha saanud projekt säästa põhjaveevarusid.

Ühtekokku läksid OÜ Virumaa Veepumbakeskus poolt tehtud tööd maksma 789 760 krooni. 710 784 krooni tuli KIKilt, Palamuse vald lisas sellele summale 58 976 ja ettevõtja ise 20 000 krooni.

Tööd algasid aprillis, juuni algul anti valmis töö tellijale üle. OÜ Virumaa Veepumbakeskus tehtuga jäid rahule nii ettevõtja Aivar Rudissaar, vallavanem Urmas Astel kui ka KIKi Jõgevamaa esinduse projektispetsialist Enn Selgis. Muu hulgas kiitis Aivar Rudissaar Virumaa Veepumbakeskuse Jõgevamaa koostööpartneri, OÜ Merelen kopamehi, kes püüdsid kaevetöid vaatamata sellele, et maa all ootasid neid mitmed üllatused (kõik torud ei kulgenud sugugi selles suunas, milles nad arvati kulgevat), teha nii, et need külaelanikke võimalikult vähe segaksid ja et haljastus võimalikult vähe kannatada saaks. Kaevetöid püüti teha üldse minimaalselt.

Aivar Rudissaare sõnul tuli külarahvalt positiivne tagasiside kohe, kui kraanist senise rauarikka vee asemel puhast ja selget tulema hakkas. Rõõmsad oldi muu hulgas ka rahalise kokkuhoiu üle: nüüd ei pea enam poest pudelivett koju tassima, vaid juua kõlbab ka kraanist tulev.

“Kindlasti leidub veetarbijaid, kes hakkavad nurisema, et vesi on endiselt rebasekarva, aga neil tuleks soovitada majasisene veetorustik korda teha: pumbajaamast tulev vesi on kindla peale puhas,” ütles OÜ Virumaa Veepumbakeskus juhataja Jaan Nummert.

Kolmeaastane garantii

Tema sõnul annab firma tehtud töödele kolmeaastase garantii, plasttorud peaksid aga kestma suisa mitu inimpõlve. Samas tuleb vee kvaliteedi hoidmiseks pumbajaamas olevaid filtreid pidevalt puhastada.

“Siinne vesi on tõesti väga rauarikas: vee kvaliteedinäitajad hakkasid kehvemaks minema juba siis, kui filtrid olid vaid pisut enam kui kuu aega käigus olnud,” märkis Nummert, lisades, et kohalik vee-ettevõtja on saanud põhjalikud juhised, kuidas uusi seadmeid hooldada.         

Enn Selgise sõnul pole see just kuigi tavaline, et füüsilisest isikust ettevõtja esitatud veemajandusprojekt KIKi poolt rahastamist leiab. Ja ega raha antudki esimesel, vaid alles viiendal katsel: analoogse taotluse esitas Rudissaar KIKile ka 1999., 2002., 2006. ja 2007. aastal.

“Ettevõtja järjekindlus oli muljetavaldav ja pikapeale sai ka otsustajatele selgeks, et Kudina inimesi on vaja aidata vaatamata sellele, et veega ei varusta neid vallale kuuluv vee-ettevõte, vaid füüsilisest isikust ettevõtja,” ütles Enn Selgis, lisades, et rahastamisotsus tuli ülimalt soodsal ajal, sest alates järgmisest taotlusvoorust tõuseb omaosaluse protsent veemajandusprojektide puhul kümnelt kahekümnele.

“Meile oleks kümme protsenti omaosalustki palju olnud, aga õnneks oli ka vallavalitsus nõus omalt poolt toetama, mille eest oleme neile väga tänulikud,” ütles Aivar Rudissaar.

Kaks võimalust

Nende perel oli aastaid tagasi valida kahe võimaluse vahel: kas hakata endale õue peale uut kaevu kaevama või võtta küla veemajandus oma hoole alla. Ühegi ettevõtte silmis polnud Kudina rahvale veeteenuse pakkumine kuigi atraktiivne äri, sest amortiseerunud seadmetega puurkaev-pumpla vajas investeeringuid ja paljud tarbijad olid vee eest võlgu. Rudissaar otsustas siiski veemajanduse haldajaks hakata. Julgust selle sammu astumiseks andis muu hulgas asjaolu, et Aivar Rudissaare isa Villu oli omal ajal seotud Kudina veevärgi rajamisega. Villu Rudissaar oligi see, kes hiljutistel renoveerimistöödel tellija esindajana kogu aeg silma peal hoidis.

Villu Rudissaar mäletab ka neid aegu, mil Kudinal oli veetarbijaid tunduvalt enam kui praegu, st kui vett vajasid lasteaed, mis nüüdseks Palamusele kolinud, samuti töökojad ja laudad. Samas pole võimatu, et tulevikus saab Kudinal veetarbijaid jälle rohkem olema. Veetorustiku rekonstrueerimise käigus mõeldi sellelegi ning rajati mitu väljavõtukohta, mis hõlbustavad uute tarbijate veevärgiga liitumist.

“Kudina-suguse küla jaoks oli selline veeprojekt küll suur kingitus,” ütles Virumaa Veepumbakeskuse juhataja Jaan Nummert. “Praegu on ju paljudes kohtades nii, et farmid saavad kvaliteetsemat vett kui elamud.” 

Kudina elanikele veeteenust pakkuv FIE Aivar Rudissaar (keskel) ja OÜ Virumaa Veepumbakeskus juhataja Jaan Nummert (paremal) andsid projekti lõpetamisele tulnutele aru tehtud töödest. Pildil vasakul vee-ettevõtja abikaasa Terje Rudissaar. 

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus