Kuberner tunnustas Jõgeva Lions-klubi tegevust

Jõgeva Lions-klubi liikmetega kohtunud Eesti Lions-piirkonna kuberner Andres Lukin tunnustas ühendust vimpli ning aumärgiga. Lukin tutvustas ka “lõviliikumise” tänavust algatust, mille raames erinevate piirkondade lapsed lastekaitsepäeval Eestimaa südamesse Paidesse kutsutakse.

Jõgeva “lõvide” nimel võttis kuberner Andres Lukinilt vimpli ja aumärgi vastu klubi president Vello Ründva.

“Jõgeva Lions- klubi on praegu küll väikesearvulise liikmeskonnaga, kuid traditsioone hoidev ning mitme tubli teoga silma paistnud seltskond. Need ettevõtmised ei pruugi olla just iseäranis tähelepanuväärsed, kuid aitavad kindlasti kohalikku elu positiivsemaks muuta,” märkis Lukin.

Kuberneri sõnul on tänavune tegevus suuresti suunatud laste elu huvitavamaks ja turvalisemaks muutmisele. “Üks suurejoonelisemaid ettevõtmisi toimub 1. juunil, lastekaitsepäeval, kui “lõviklubid” lapsi  kõikjalt üle Eestimaa Paidesse kutsuvad. Seal matkatakse Vallimäele ning osaletakse mitmetel meeleolukatel ja harivatel ettevõtmistel. Loodetavasti saabub Paidesse Lions-klubi liikmete eestvedamisel lapsi ka  Jõgevamaalt,” lisas ta.

Andres Lukin kiitis heaks Jõgeva Lions-klubi idee muuta omalt poolt atraktiivsemaks ja värvikamaks Jõgeva linna 75. sünnipäeva pidustusi. Kuberner rääkis sellestki, kuidas tema koduklubi LC Saku vallakeskusse laste mänguväljaku rajas. “Kogusime raha ja tegime ka ise ehitustööd. Haldama hakkab mänguväljakut aga vald,” ütles ta.

“Selline kolmanda sektori ja omavalitsuse koostöö peaks väärima järgimist ka Jõgevamaal,” tõdes Jõgeva Lions-klubi sekretär ja asutajaliige Vahur Kukk.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus