Kruntidele seati hoonestusõigus

Põltsamaa linnale kuuluvad Kellukese ja Kannikese tänava piirkonnas krundid, mis on 2005. aastal riigi poolt Põltsamaa linnale eraldatud.


 Põltsamaa vallavanem Margus Möldri tegi möödunud aasta viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil volikogu liikmetele ettepaneku seada nendele kruntidele hoonestusõigus. Praeguse seisuga on veel kuus krunti vabad, kuid huvi nende vastu on juba ilmutatud. Huvi kruntide vastu ei ole nii suur, et neile oleks vaja konkursse korraldada. Seetõttu on vallavanema sõnul põhjendatud, et nendele kruntidele seatakse hoonestusõigus otsustuskorras. Selleks, et krunti saada, tuleb krundist huvitatud inimestel ehitusluba taotleda ning hoone krundile valmis ehitada. Peale seda on neil õigus saada hoone kasutusluba ning seejärel õigus ehituskrunt välja osta. Vallavolikogu liikmed toetasid vallavanema ettepanekut seada Põltsamaa linnas Kannikese ja Kellukese tänava piirkonnas asuvatele kruntidele hoonestusõigus otsustuskorras.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus