Kristiina Meinberg-Kadai: Elus peab olema palju head huumorit

Suvel asus Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitse peaspetsialisti ülesannetesse Kristiina Meinberg-Kadai, kes töös väärtustab elutervet huumorit, ennetustööd ning oskuslikku abistamist.


Kristiinale oli lastekaitse peaspetsialisti töö vastuvõtmine eneseteostuse küsimus. “See valdkond pakub rõõmu. Mul on endal lapsed ja mind huvitab, mida nad mõtlevad,” sõnas Kristiina. Igapäevatöös peab ta oluliseks usaldust, ennetamist ning abistamist. “Tahan oma töös panustada sellesse, et lapsed saavad öelda, mida mõtlevad ning tunnevad. Sel juhul on vajadusel võimalik juba ennetavalt reageerida.”

Olenemata sellest, et lastekaitsetöötaja amet on stressirohke ja ärev, on naine veendunud, et lastega on tore töötada. “Nendega ei ole vaja teeselda. Lastega saab nalja. Täiskasvanu nali võib olla sarkastiline ja kellegi suunatud. Laste huumor on aga siiras ja aus ning seda on lahe kuulata.”

Kristiina leiab, et elus peab olema võimalikult palju head huumorit, see aitab rasketest hetkedest välja tulla ning läbipõlemist ennetada.

Teeb teistmoodi

Kristiinale on sotsiaalvaldkond tuttav. Eelnevalt käis ta Jõgevalt tööle Tartu linnavalitsusse. Tartus tuli sotsiaaltöötajana tegelda eakate ja puuetega inimestega. Noortega on tal kogemusi Jõgeva linna noortekeskusest ja Tartu Emajõe koolist. Lisaks sellel keskendus naine õpingute ja praktika ajal erivajadustega ning probleemsetele noortele, nende abistamisele ja murede lahendamistele.

Kristiina kinnitas, et otsus Jõgevale tööle asuda tuli üsnagi kergelt. Varem oli ta küll mõelnud, et töö on raske ja väsitav ning tema seda ei teeks. Ent see arvamus muutus, kui ühel kokkusaamisel Tartu kolleegidega esitati küsimus, kes oleks nõus lastekaitses töötama. “Kõik vastasid, et see on raske. Mul oli piinlik, et samamoodi arvasin. Jäin mõtlema, miks me tunneme, et ei saa hakkama? Minul ja kõigil teistel töökaaslastel on oskused ja kogemused selles vallas töötamiseks. Nüüd leian, et kui asjad on seesmiselt paigas, siis naudid ennast ja oma tööd,” kinnitas lastekaitsespetsialist.

Praegu tunneb Kristiina, et tegi Jõgevale tööle asudes õige valiku. “Mu pere ja ise olen rahul, saan oma laste jaoks olemas olla ja oma perekonnaga tegelda. ”

Kristiinale meeldib teha asju, mis pole oodatud. “Mõtlen, et näiteks järgmisel sünnipäeval ei paku ma kohvitoas kooki, vaid viin töökaaslased kepikõnnile, see oleks teistmoodi ning mõnus vaheldus tavapärasele tähistamisele,” naljatas ta.

Ühiskonnas on loomulik käituda nii, et reaktsioon oleks oodatud. “Vahel ütlen koduski, et täna on minu päev. Lähen ja loen raamatut. Sellised pisiasjad tekitavad tunde, et olen elus ja saan ise valida. Vahel tahangi niisama olla, selleks ei pea olema põhjust, see on täiesti loomulik,” nentis Kristiina.

Heatahtlik mõjutaja

Lastekaitsetöös on asju, mida alati muuta ei saa. “Kus võimalik, teen endast kõik oleneva, et olukordi parandada. Inimlikult tahan küll teha enamat, aga saan aru, et ei saa lapsevanemate eest vastutada,” rääkis Kristiina.

Füüsilise karistuse korral saab lastekaitse sekkuda ning seadusega olukorda lahendada. “Kui aga vanemad laste eest ei vastuta, siis ei luba mitte ükski seadus sekkuda. Sellistel hetkedel annan endale aru, et tekkinud olukordi ei saa olematuks muuta. Kuid edaspidi teen oma ametis kõik võimaliku, et laps taastuks. Saan lapse jaoks olla heatahtlik mõjutaja, inimene, kes pöörab talle tähelepanu ning keda ta saab usaldada,” lisas Kristiina.

Vaadates Jõgeval töötatud kuudele tagasi, kinnitab lastekaitsespetsialist, et senised kontaktid on olnud positiivsed. Juhtumid on küll rasked, aga koostöö mitmete osapoolte vahel on sujunud.

Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Anneli Lääne“Kuna tulime Jõgeva linnavalitsusse Kristiinaga enam-vähem ühel ajal, siis oleme väga palju koos õppinud ja nii-öelda kokku kasvanud.  Kristiina on selle lühikese ajaga ennast oma valdkonnas toimuvaga  hästi kurssi viinud, tunneb linna probleemseid peresid ja nende lapsi. Suhtleb aktiivselt oma tööks vajalike koostööpartneritega (noorsoopolitseid, koolide sotsiaalpedagoogid, huvikeskuse töötajad, lapsevanemad).  Kristiina on sihikindel ja konkreetne ning samas oskab kuulata ja arvestab teiste ettepanekuid, kui need tulevad tema tööle kasuks.  Loodan, et tema hea huumorimeel on see, mis säästab teda läbipõlemisest. Kolleegina on ta ääretult tore ja mul on hea meel, et ta linnavalitsuses olemas on.” Jõgeva linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Ülle Ottokar

“Senine koostöö Kristiinaga on olnud positiivne ja inspireeriv. Imetlen, kuidas ta oma tööd teeb. Arvan, et ta on igati õige inimene selles ametis. Kristiina on toimekas, sõbralik ja julge ning väga hea suhtleja. Ta oskab esitada õigeid küsimusi, et leida probleemidele kõige paremad lahendused.”

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus