Kristian Vaarpuu: asi ei ole rahas, asi on suhtumises

Jõgevamaalt pälvis sotsiaalministeeriumi tervisedendaja tunnustuse Kristian Vaarpuu, kes on Jõgeva kaitseliidu maleva noorkotkaste instruktor, Jõgeva valla volikogu liige, volikogu aseesimees ja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees ja ennekõike rahva parema tervise eest seisja, entusiast.


Kristian Vaarpuu põhitöö tähtis osa on noorte vaimse ja füüsilise tervise edendamine ning selleks mitmekülgsete võimaluste pakkumine, kirjutatakse esildises. Tema eestvedamisel on Jõgevamaale lisandunud mänguväljakuid ja parandatud olemasolevaid, samuti on investeeritud mitmesse välijõusaali, pandud üles rularamp ning algatatud treeninguid. Oma töös noortega rõhutab ta alati, et enda füüsilise ja vaimse tervise eest tuleb ise hea seista. Lahendustele suunatud suhtumisega püüab ta leida võimalusi noorte mitmekülgseks ja tervislikuks kasvamiseks Jõgeva vallas.

Vaarpuu arvates ei pea tervislikult elamiseks rahaliselt palju panustama ja kõik on kinni meie enese käitumises. „Lapsi ei pea tooma Jõgeval autoga kooli. Kool on linna keskel, sinna on igast linna otsast kõige rohkem 1,6 kilomeetrit. Kohati meenutab hommikune autode ummik ja sagin Tallinna ja Tartut,“ kirjeldab värke tunnustuse pälvinu jaburat olukorda meie kooliümbruses. „Mina omi lapsi küll autoga kooli ei vii,“ ütles kahe koolilapse isa.

Vaarpuu leiab, et tulevikus, kui me vähe liigume ja oma tervise peale ei mõtle, tuleb see kellelgi kinni maksta. „Kui ikka ei jõua enam noorena jalgel seista ja katusekive vahetada, on olukord püstihull,“ leidis tervisedendaja ning arvas, et tegeleda tuleks lastevanematega, kes võiksid oma noori liikuma motiveerida ja näidata ennekõike isiklikku eeskuju. „Uuringud näitavad tervisnäitajate langust ja tulevikus hakkame selle kõige eest peale maksma. Elanikkond ei ole füüsiliselt ega vaimselt tugev. Kes meie töö ära teeb, kui kasvatame peale nõrga põlvkonna? Lapsi ei saa selles süüdistada, kuidas vanemad neid kasvatavad. Asi ei ole rahas, asi on suhtumises.“

Tunnustuse saamine liigutas teda väga, kuid ta lisas, et ei tee ühtegi asja seetõttu, et autasusid saada. „Minu pingutus ei ole selle nimel, et saada tunnustust, mul on pigem hea meel, kui näen, et saan midagi ära teha. Meil kõigil on võimalik midagi ära teha. Öelda, et mis minust ikka sõltub, on vale.“

Sotsiaalministeerium tunnustab tervisedendajaid alates 2012. aastast. Riikliku tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimeste tervise edendamisse panustanud ja rahvatervise valdkonda arendanud inimesi ja organisatsioone Eesti igast maakonnast. Kohalikud omavalitsused said esitada tunnustamiseks nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kristian Vaarpuu esitas tunnustamiseks SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus