KredEx aitab ettevõtjal laenu saada

Viiendik ettevõtjatest ei lähe panka laenu isegi küsima. Kardetakse, et pole sobivaid tagatisi pakkuda, intressimäärad on kõrged või asjaajamine liiga keeruline. Alustajatel on veelgi raskem, püütakse oma säästudega hakkama saada või laenatakse sõpradelt. Kõigest 11 protsenti alustavatest firmadest on lisaraha saanud ka pangast.

Küsige julgelt käendust

Sihtasutus KredEx on loodud just selleks, et laenukapitali kättesaadavust ettevõtjate jaoks parandada. KredEx annab soovitavale laenule käenduse kas enne panka pöördumist või siis küsib pank seda KredExist ise, kui ettevõtja on laenutaotluse sisse andnud.

KredExi käendusest on kasu nendel firmadel, kel:
endal tagatisvara vähe;
vara juba muude kohustuste taha ära panditud;
kavas ehitada või renoveerida ning hoone praegune turuhind väike;
omafinantseeringut vähevõitu;
soov osta spetsiifilisi seadmeid, mille väärtus tagatisvarana ebaselge;
ettevõte alles alustamisjärgus või tegevusajalugu lühike.
Näiteks kasutatakse KredExi käendust järgmistel juhtudel.
Tootmisettevõte ostab uued hooned või renoveerib olemasolevaid

Liisinguga seadmete ostmisel madalama omafinantseeringu saamiseks või juhtudel, kus liisitavad seadmed monteeritakse hoone külge, näiteks ventilatsiooniseadmed.

Hankekonkurssidel osalemiseks vajalike pangagarantiide tagatisena.

Kontoriruumide ostmiseks või remontimiseks reisibüroodel, õigusbüroodel jm teenindusega tegelevatel ettevõtetel, kus ?põhivaraks? inimesed.

Hotelli või uue restorani käivitamiseks.

KredEx käendab laenu kuni 75 protsendi ulatuses. Laenu käendatud osa pealt on investeerimislaenudel iga-aastane tasu tavaliselt 1,4 ? 1,9 protsenti. Kui näiteks käendust vajatakse poolele laenule, maksab see tervele laenusummale arvestades 0,7 ? 0,95 protsenti.

Tingimused ei sõltu pangast

Käendust on mõistlik küsida täpselt niipalju, kui oma tagatisvarast puudu jääb.

Kõige lihtsam on KredExi käendust kasutada läbi oma kohaliku panga. Teeme koostööd kõigi pankadega, meie pakutavad tingimused on ühesugused sõltumata pangast.

Sellest aastast alates aga on võimalik käendusesooviga ka otse KredExisse pöörduda enne panka laenu küsima minemist. Seda võib soovitada ettevõtjatele, kes veel ei tea, mis pangast ta laenu võtab. Anname omalt poolt käendusepakkumise kaasa ja ettevõtja saab erinevate pankadega läbi rääkida.

Ka suuremate projektide puhul soovitame asjaajamise kiiruse huvides anda oma taotlus korraga nii panka kui ka KredExisse. Tavaliselt kulub KredExis käendusepakkumise väljastamiseks paar nädalat. Mitmemiljoniliste ja keeruliste projektide puhul aga võib minna kuni neli nädalat.

Käenduse anname laenule siis, kui äriplaan on elujõuline, ettevõtja usaldusväärne ning on piisav alus uskuda, et ta suudab laenu tagasi maksta. Taotlustest oleme viimasel ajal tagasi lükanud alla 10 protsendi.

Samas tasub tähele panna, et KredEx ei taga põllumajandusettevõtete, kinnisvaraäri, kaupluste laovarude ostmise, transpordivahendite ostmise ja mittetulundusühingute või avaliku sektori ettevõtete laene.

Kõik erafirmad oma kasvuplaanidega on teretulnud. Teie regiooni kliendihaldurid KredExis on Ando Pruuel ja Eili Rahnel. Täpsemat infot leiate ka kodulehelt www.kredex.ee. Ligi 150 ettevõtjat aastas kasutab KredExi käendust, tehke teiegi oma ideed teoks.

MAIVE RUTE, KredExi juhataja

blog comments powered by Disqus