Kosmopargi idee tekitab jätkuvalt elevust

Juba ammu on olnud juttu Põltsamaale kavandatavast Kosmopargist. Tänavu veebruarikuus toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil lubas Kosmopargi arendaja Raul Lättemägi, et ehitustegevus algab aprillikuus. Siiani selle objekti ehitustöödega alustatud ei ole, kuigi plaanitav valmimisaeg on tänavu sügisel.


Möödunud aasta kevadel otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahastada rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetusmeetmest kolme Eestisse kavandatavat pereturismiobjekti, millest üks on Põltsamaale kavandatav Kosmopark. Sellesse meetmesse esitatud projektide puhul on väga oluline, et seal oleks esile toodud põhjused, mis meelitaksid välisriikide elanikke külastama Eestit.

Kosmoseajalugu on just niisugune valdkond, mis ka lääneriikides elavatele inimestele huvi pakub ning mille kaudu nad saavad teada, mis toimus kunagistes Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides „raudse eesriide“ taga. Venemaa inimestele on kosmoseteema samuti südamelähedane ja pole kahtlust, et Kosmopark meelitab siia suurel hulgal venemaalasi.

Põnevust igaühele

Kui Kosmopargi kõige olulisem atraktsioon, tuuletunnel, on mõeldud hea tervisliku seisundiga inimestele, siis muid sinna kavandatavaid atraktsioone saavad kasutada igas eas inimesed. Kosmoparki plaanitav kosmoseteemaline püsinäitus tekitab nostalgilisi mälestusi eelkõige eakates inimestes. Väga oluliseks paigaks kujuneb kindlasti tuubitoidu kohvik, kus saab süüa samasugust tuubiotitu nagu kosmonaudidki sõid. Seejuures on väga oluline, et kunagises Põltsamaa Põllumajanduskombinaadis valmistati just niisugust tuubitoitu. Kosmopark rajatakse ju ka sama ettevõtte (praegune AS Põltsamaa Felix) territooriumile.

„Põltsamaale rajatav Kosmopark on aastaringselt tegutsev kosmoseteemaline elamuspark, kuhu paljude temaatiliste atraktsioonidega kõrval püstitatakse ka Eesti esimene vertikaalne tuuletunnel, kus saavad lendamist proovida nii lapsed kui täiskasvanud,“ selgitas projekti eestvedaja Raul Lättemägi aasta tagasi.

„Kõik Kosmopargi atraktsioonid on kosmoseteemalised ja pakuvad külastajatele kõrguse, kaalu ja gravitatsiooniga seotud tegevusi. Jagub nii vaimseid, füüsilisi kui virtuaalreaalseid väljakutseid. Enam kui pooled atraktsioonidest on arendatud välja unikaalsetena – neid on võimalik kogeda ainult Kosmopargis,“ kirjeldas Lättemägi möödunud kevadel oma projekti.

Kosmopargist ei puudu tema sõnul ka tuubitoidukohvik, sest just Põltsamaa on üks neist paikadest maailmas, kus toodeti toitu esimese kosmoseriigi kosmonautide jaoks. Lisaks ootavad elamuspargis külastajat erinevad hariduslikud õpitoad ja temaatilised väljapanekud. Kosmopark oli tema sõnul siis plaanis avada 2019. aasta sügisel.

Arendaja eesmärgiks oli võõrustada kaks aastat pärast projekti käivitamist 60 000 külastajat, kellest pooled oleksid väliskülalised.

Plaanid endiselt jõus

EAS-i toetuste keskuse direktori Monica Hankovi sõnul on Kosmopargi projekti lõpptähtajaks 31. detsember 2019 ja selle elluviimine on käsil.

„Hetkel oleme taotlejale aruandluse põhjal välja maksnud 54 275,66 eurot projekti ettevalmistamisega seotud kulusid. Toetuse saaja on kinnitanud, et tegeleb sellega. Juhul kui projekti elluviimine ei õnnestu esialgu kavandatud graafiku alusel, on toetuse saajal õigus taotleda projekti pikendamist. Põhjendatud juhtudel on projekti perioodi pikendamine võimalik ning nende maksimaalseks kestuseks võib olla kuni 54 kuud. Kosmopark ei ole taotlust projektiperioodi pikendamiseks esitanud,“ selgitas Monica Hankov.

Lisades, et toetuse väljamaksmine toimub tegelike kulude alusel. Kui on tegemist atraktsiooni rajamise kuludega (näiteks ehitamine), siis enne toetuse väljamaksmist peavad olema tööd tehtud ning arved vähemalt omafinantseeringu ulatuses tasutud. „Seejärel on võimalik toetuse saajal esitada EASi-le vastav aruanne, mille alusel toimub toetuse väljamaksmine. Juhul kui projekti elluviimine ei osutu võimalikuks, tuleb väljamakstud toetus summas 54 275,66 eurot EAS-ile tagasi maksta,“ selgitas Hankov.

Kaks projekti töös

Kuressaarde kavandatava WOW! Keskuse ja Tallinnasse Noblessneri Valukoja hoonesse kavandatava pereturismi atraktsiooni „Uuesti Tulevikku” rajamine on alanud.
Pereturismi atraktsioon „Uuesti Tulevikku” avatakse juba sel sügisel, 19. oktoobril. See on Euroopas ainulaadne virtuaalreaalsuse elamuskeskus, kus külastaja viiakse temaatiliselt sajanditetagusesse aega salajasesse tehasesse, kus katsetatakse tulevikutehnoloogiaid.

Kuressaarde kavandatav WOW! Keskuse ehitustööd on samuti alanud ning keskus avatakse 2020 kevadel. WOW! Keskuse märksõnaks on maailma illusoorsus, kus on võimalus kõndida vihmas märjaks saamata, ronida tühjuses, viibida vee all. Planetaarium-sündmustesaali tuleb 4D kino.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus