Korteriühistutel on kriisiolukordadega toime tulemiseks eluliselt tähtsad ülesanded

Toimetulemine kriisiolukordadega sõltub korteriühistute teadmistest korraldada tegutsemist sellises olukorras. Jõgeva kultuurikeskuses toimunud koolitusel andis nõu Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Johannes Komissarov.


Johannes Komissarov märkis, et elamutes tekkida võivate kriisiolukordadega hakkama saamisel peaks eestvedajateks olema korteriühistud. „Ühistu üldkoosolekul peaks koostama plaani sellises situatsioonis tegutsemiseks. Korteriühistul tasuks läbi mõelda ja majaelanike teavitada, kust ja kuidas saab infot katkestuste eel ja ajal, millised on võimalused vastastikuseks abistamiseks, millised ülesanded on korteriühistu juhatusel, elanikel, koostööpartneritel. Tarvis on infot majas elavatest isikutest, kes teenuse katkemisel vajavad kaasinimeste abi.“
Käsitledes konkreetseid kriisijuhtumeid, ütles Komissarov, et kaugküttesüsteem jätkab enamasti elektrikatkestuste korral töötamist, kuid soojus ei jõua trassidest välja. Arvestades seda võib majasisene tsirkulatsioonipump elektrikatkestuse korral vajada varutoidet, mis on võimalik tagada elektrigeneraatoriga.
Veekatkestuste ajal toime tulemiseks soovitas Johannes Komissarov varuda korterelamutesse ühiselt joogivett, tellida ajutiselt välikäimlad, uurida kohalikelt omavalitsustelt või vee-ettevõttelt, millal jõuab mahutites kohale toodud vesi tarbijateni. Tasub teada lähima veekogu, kaevu või hüdrandi asukohta joogi- või tarbevee saamiseks.
Komissarov toonitas, et uksed, lukud, väravad ja liftid ja tõkkepuud peavad olema avatavad ka mehhaaniliselt. Maja tehnilistesse ruumidesse pääsemiseks on tarvis võtmeid mitmel ühistu juhatuse liikmel.
„Vajalik on välja uurida, kus asub majale lähim evakuatsioonipunkt, kuhu minna, kui korteris pole enam võimalik hakkama saada. Peab arvestama, et alguses tuleb evakuatsioonipunktis viibijatel istuda koos kaasavõetud esemetega põrandatel, sest mööbliesemete, patjate, tekkide jne toomine võtab aega.
Johannes Komissarov tuletas meelde, et juhul, kui mobiiliside ei toimi, tuleb hädaabitelefonile 112 helistamiseks telefonist kaart eemaldada. Veel soovitas ta kodudesse soetada patareidega raadiod, sest võib kujuneda olukordi, kus riigistruktuurid saavad kodanikele teavet edastada vaid Vikerraadio ja venekeelse Raadio IV vahendusel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus