Korterelamute kütmisest

Küsimus, millal on õige aeg muutlike sügisilmade ajal elamute kütmist alustada, kerkib korterelamutes elavate inimeste seas üles igal sügisel. Vastuse sellele saavad anda iga konkreetse korterelamu elanikud (korteriomanikud) ise, kelle ühine soov elamut haldava korteriühistu juhatuseni või korteriomanike poolt määratud valitsejani peab jõudma.

Selles, kuidas korteriomanike ühisotsused erinevaid huvigruppe puudutavates küsimustes sünnivad, tuleb eelnevalt majaelanike üldkoosolekul kokku leppida. Paljudes ASi Jõgeva Elamu poolt hallatavates elamutes, kus on valitud majavanemad, on nende ülesandeks välja selgitada ka majaelanike soov kütmise alustamise kohta. Toasoojus on praegu üsna kallis kaup ja on igati mõistetav, et vastavaid kulutusi püütakse mõistlikkuse piirides vähendada. Mitmeid korterelamuid on viimastel aastatel ka rekonstrueeritud ning sellega nende soojapidavust  oluliselt suurendatud.

ASi Eraküte Jõgeva osakonna juhataja Endel Variku sõnul on nende jaoks kütteperiood alanud ning kõigil kaugküttevõrgus olevatel hoonetel on võimalus soovi korral sooja saada.  

Jõgeva Linnavalitsusel puudub pädevus antud küsimuses korteriomanike eest otsuseid vastu võtta, küll on aga linnale kuuluvates lasteasutustes kütmist juba alustatud. 

Soovitame kirja autoril probleemi lahendamiseks pöörduda oma korterelamu haldaja poole ning koos teiste majaelanikega leida mõistlik kompromisslahendus.

AIME RÜNDVA,
Jõgeva Linnavalitsuse
majanduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus