Korrastatud tööstusmaastikud ja ühiskondlike hoonete ümbrused teevad rõõmu

Lisaks koduaedadele vaatas maakonna kodukaunistamise komisjon tööstusmaastikuna   ASi Põltsamaa Felix territooriumi, terviserajatistena Kuremaa terviserajad ja Palamuse lasteaia Nukitsamees“ mänguväljaku. Ringsõidu tulemusena selgitati ka maakonna  kaunim omavalitsus aastal 2010.

Maakonna kodukaunistamise komisjoni liige

AS Põltsamaa  Felix on teatud-tuntud oma korrastatud territooriumiga juba kümneid aastaid. Siin on väärtustatud ja säilitatud  põlishaljastust, istutatud lilli ja hooldatud muruväljakuid. Toiduainetööstusele omaselt on kord ja puhtus kogu 13 hektari suurusel territooriumil.   Põltsamaa  Felixit võib pidada Jõgeva maakonna  kaunimaks ja korrastatumaks tööstusterritooriumiks. 

Terviserajad alati korras

Igal aastal on vabariiklik kodukaunistamise toimkond teinud ettepaneku maakonnakomisjonile vaadata üle ka terviserajatised. Seekord oli Jõgeva vald esitanud ülevaatamiseks Kuremaa terviserajad.  Mitmed komisjoniliikmed on ise nende radade  aktiivsed kasutajad ja seetõttu võisid nad öelda, et need on aktiivses kasutuses ja alati korrastatud.

Igal ajahetkel on näha, et inimesed on siia oodatud. Meeldiv oli tõdeda, et hea koostöö on Jõgeva vallavalitsusel  radade hooldajaga valla allasutusega  Kuremaa Ujula. 

Palamuse lasteaia Nukitsamees“ lastemänguväljakut võib pidada kahtlemata üheks paremini väljaehitud lasteaiarajatiseks maakonnas. Siin on lastele võimalikud väga erinevad arendavad tegevused.  Komisjoni liikmeid üllatas, et  sellel territooriumil propageeritakse ka kodukaunistamise ideid. Väikestele puitümbrisega peenardele on istutatud nii lilli kui ka köögivilju. Paljude laste jaoks ongi see ainus koht, kust saada aimu, milline on sibul, kartul jne, sest kortermajades kasvavatel lastel pole ju oma peenraid. 

Omavalitsustest tunnustati Pala valda

Palamuse lasteaed Nukitsamees” juhtkond ja MTÜ Sokuturi on visa järjekindlusega taotlenud mänguväljaku rajamiseks projektipõhiselt toetusi erinevatest programmidest ning tulem on väga hea.

Maakonna omavalitsustest jäi seekord sõelale Pala vald.  Kodukaunistamise traditsiooni on vallas pikka aega väärtustatud. Mitmeid siinseid  koduaedu on tunnustanud Eesti Vabariigi president tiitliga Kaunis Eesti kodu” ( perekond Schmidti aed Ranna külas, Katrin Riibaku ja Meelis Mõisa taluaed Haavakülas) .

Pala kool on  üks kaunima ümbrusega kool  Eestimaal, mida on samuti  tunnustatud  erinevatel  konkurssidel. Siit saavad  õpilased teadmisi nii haljastamise üldpõhimõtetest kui ka kodukaunistamise võimalustest. Samuti   õpivad  nad tundma ka levinud ja vähelevinud ilutaimede ja lillede liike. Need teadmised jõuavad läbi laste nende kodudesse.

Kooli territooriumi ümbritseb hooldatud mets, kuhu on rajatud mitmeid looduse- ja terviseradu. 

Küladesse on rajatud erineva kujundusega külaväljakuid, mis kaunistavad külade üldist väljanägemist on taustaks erinevatele üritustele

Valla loodusliku eripära toovad esile lääneosas asuv ulukite, seente- ja marjade rikas Sõõru mets ning idapiiril asuv Peipsi järv. Need seovad  ja on paljudel juhtudel kauniks taustaks erinevatele kunstlikult rajatud  välisruumi rajatistele – küladele, hajaasustuse hoonetele jne. 

Peaministri poolt tunnustatud kodud ja avalikud objektid aastal 2010

Sellel  aastal said kõik  peaministri tänukirja, maavanema tänukirja ning Jõgevamaa Omavalitsuste Liit annetas kõigile mastivimplid.

i

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus