Korraldatud jäätmeveost vabastuse soovijad peavad endast teada andma

Põltsamaa vallavalitsus tuletab jäätmevaldajatele meelde, et  jäätmeseaduse järgi tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada hiljemalt algava aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kirjalikku kinnitust, loetakse tänavu alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks. Põltsamaa vallavalitsuse registripidaja Saima Miljandi sõnul on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu jäätmevaldajate hulk varieeruv ja muutub pidevalt. Eelmise, 2012. aasta lõpu seisuga ei olnud Põltsamaa vallas korraldatud jäätmeveoga liitunud 43 jäätmevaldajat. Valla hajaasustusega piirkonnas toimub prügi äravedu üks kord kvartalis ning tiheasustusega piirkonnas kord kuus.

Prügivedu toimub kinnistupõhiselt, mis tähendab, et prügi viiakse ära iga jäätmevaldaja kinnistult. Põltsamaa valla maa- ja keskkonnanõuniku Ain Valu sõnul on Põltsamaa valla kõigis suuremates keskasulates olemas eraldi konteinerid pakenditele ja mõnedes valla keskasulates ka paberile. Prügiveoteenust osutab Põltsamaa vallas AS Keskkonnateenused. Prügiveoteenus toimib Põltsamaa vallas koos Pajusi valla ja Puurmani vallaga, see tähendab, et nende kolme valla territoorium moodustab kokku ühtse prügiveopiirkonna.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus