Kõrgkoolidesse saab astuda internetis

SAIS on veebipõhine tsentraalne infosüsteem, mis hõlbustab olulisel määral sisseastumise avalduste esitamist ja menetlemist. Nüüdsest ei pea tudengikandidaat enam avalduse esitamiseks kõrgkooli kohale minema, vaid piisab soovi esitamisest internetis. Kuna Eestis on kasutusel riiklike registrite süsteem, ei pea kandidaat ise tõendama oma haridustaset, riigieksamite tulemusi ega ka lõputunnistuse hindeid ? kogu see info on kõrgkoolile interneti kaudu automaatselt kättesaadav.

Kõrgkoolidesse astumise avaldusi saab esitada ka väljaspool Eestit viibides. SAISi projektijuhi Liivia Mahlapuu sõnul piisab sellest, kui kaasas on ID-kaart või internetipanga koodid, siis saab lähimast internetipunktist esitada oma avalduse. ?Samuti on SAISi abil võimalik ressursse kokku hoida, sest kui sisseastuja tahab avalduse esitada mitmesse kõrgkooli, siis võib kohalesõitmine lõpuks päris kulukaks minna,? ütles Mahlapuu.

Lisaks avalduste esitamisele aitab SAIS korraldada kõrgkoolil kogu vastuvõtuprotsessi ? avaldada konkursside kohta informatsiooni, menetleda avaldusi, hallata konkursside tulemusi ja edastada kandidaadile teateid.

SAISi loomise idee sündis 2003. aastal, mil kõrgkoolid leidsid, et ühtse infosüsteemi rajamine võimaldab korraga lahendada kõigi kõrgkoolide probleemid sisseastumisinfosüsteemide arendamisel, tagades nii kvaliteetse lahenduse kui ka andes olulise ressursside kokkuhoiu.

SAIS-i loomist alustati Tiigriülikooli programmi raames, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse juhtimisel. SAIS loodi Euroopa Liidu tõukefondide toel. Valminud süsteem anti üle Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes määras edasiseks haldajaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse.

Käesoleval aastal kasutavad SAIS-i tudengite vastuvõtmisel Audentese Ülikool, Estonian Business School, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolled?, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti-Ameerika Äriakadeemia.

Tarmu Kurm,
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus