Kõrgem Sõjakool pikendas dokumentide vastuvõtmise tähtaega

Sisseastujate dokumente oodatakse 13. juulini õppeasutuse peahoone fuajees Tartus, Riia 12 esmaspäevast reedeni kell 9 kuni 16. Sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli toimuvad 16. juulist 20. juulini.

Kõrgem Sõjakool on rahvusvaheliselt akrediteeritud kõrgkool, mille lõpetajad saavad kolmeaastase põhikursuse läbimise järel sõjaväelise juhtimise rakenduskõrghariduse ja nooremleitnandi auastme. Omandatav haridus võimaldab lõpetajal täita kaitseväes rühma- ja kompanii- või patareiülema ülesandeid nii rahu- kui ka sõjaajal.

Lõpetanutel on võimalik pärast mõneaastast edukat teenistust kaitsejõududes jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel, kus omandatakse pataljoni- ja brigaadistaabi nooremstaabiohvitseri oskused.

Sõjaväelise kõrghariduse kolmandaks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursus Balti Kaitsekolled?is või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises õppeasutuses ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- ja kindralstaabikursused või muud vastava tasemega kursused välisriikide sõjaväelistes õppeasutustes.

Kõigile kadettidele tagatakse tasuta eluruum ja stipendium 7500 krooni kuus.

Täpsemat informatsiooni dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta saab õppeasutuste koduleheküljelt aadressil www.ksk.edu.ee või õppeosakonna telefonidelt: 717 6131 ja 50 911 47.


KAITSEJÕUDUDE PEASTAABI TEAVITUSOSAKOND

blog comments powered by Disqus