Korduma kippuvad soovid

Peaminister Jüri Ratase koduerakonna, Eesti Keskerakonna algatatud Eesti 100 rahvakohtumise raames arutleti Jõgeva kultuurikeskuses neljal teemal: maaelu, keskkond, sotsiaalpoliitika ja haldusreform. Laudkonniti toimunud mõttetalgud pidid välja tooma selle iva, mida pakkuda poliitikutele, viia Stenbocki majja ja Toompeale. Häid ja arukaid ettepanekuid tehti valdkonniti mitme A4 jagu.

Osalt olid pakutud ideed ja soovid erinevad, kuid mitmedki neist kattusid ka eri teemarühmades. Ja üldistatult võib öelda, et ettepanekud on tegelikult ammused ja need võiks võtta ühise nimetaja alla: maksu- ja regionaalpoliitika. Kõik see, mis säilitab elu ja toob juurde töökohti, ehk lugu sellest, kuidas edeneks elu ka väljaspool Harjumaad. Nüüdki tundus saalisolijatele, et selleks on riigil mitmeid hoobasid.

Olgu need siis maksusoodustused kaugemates maapiirkondades tegutsevate ettevõtetele või oma kodu rajavatele peredele, või meetodid, kuidas aidata väikestel omavalitsustel lahendada üürituru probleeme. Räägiti sellestki, et kiiresti tehtud haldusreformil on sisu endiselt kohati täitmata jäänud. Peale vallapiiride ümberjoonistamise puudub suur eesmärk.

Kõik need ja teisedki mõtted vajavad aga maksupoliitikas  erisuste tekitamist. See viimane on aga olnud läbi taasiseseisvunud Eesti ajaloo valitsusparteidele tabuteemaks. Nüüd, kui räägitakse aina rohkem Eesti kaheks jaotamisest, mis arutelul ettevõtjate laudkonna poolt heakskiidu sai, tuleks erisuste teemal tõsiselt mõtlema hakata. Vastasel juhul jääb elu kaugemates maanurkades veelgi vaiksemaks ning vanade soovide juurde tullakse ikka ja jälle tagasi.

blog comments powered by Disqus