Kördiööbiku park taotletakse munitsipaalomandisse

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli volikogu liikmetele esitatud seisukoha võtmiseks eelnõu, millega tehti ettepanek taotleda Põltsamaa linnas asuv Kördiööbiku park Põltsamaa linna munitsipaalomandisse.

Vabakujunduslik looduskaitseline Kördiööbiku park asub Põltsamaa jõe kaldal ning on oma roheluse ja kaunite vaadetega Põltsamaa linna lahutamatu osa. Pargi maa-ala on  reformimata riigimaa ja vastavalt õigusaktidele on riik kohustatud seda valitsema. Samas tuleb arvestada tõsiasjaga, et reformimata riigimaa sisaldab nii erastamisele, tagastamisele kui ka munitsipaliseerimisele kuuluvat maad. Sellest tulenevalt ei pea riik vajalikuks  Kördiööbiku pargi maa-alal hooldust korraldada. Tulenevalt sellest, et  Kördiööbiku park on Põltsamaa linnaruumi lahutamatu osa ning et peatselt on lõppemas omandireform, oleks linnavalitsuse maanõuniku sõnul igati loogiline, et pargialune maa kuuluks Põltsamaa linnale.

Vastavalt maareformi seadusele ning Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneeringus määratud piiridele, tegi Gerli Aimla ettepaneku taotleda Kördiööbiku park Põltsamaa linna munitsipaalomandisse. Tema sõnul on detailplaneeringus piirid selliselt paika pandud, et pargialune maa tuli munitsipaalomandisse taotlemisel kaheks osaks jagada.

Põltsamaa linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe Margi Eini sõnul oli pindalade väljaarvutamisel tehtud vigu ja ta tegi maanõuniku poolt välja pakutud eelnõule kaks parandusettepanekut. Ta tegi ettepaneku taotleda linna munitsipaalomandisse Kördiööbiku pargi alune maa pindalaga 15 033 ruutmeetrit ja pindalaga 16 551 ruutmeetrit.  Põltsamaa linnavolikogu liikmed toetasid maanõuniku ettepanekut ja otsustasid taotleda Põltsamaa linnas asuva Kördiööbiku pargi maa-ala linna munitsipaalomandisse, võttes arvesse  parandusettepanekuid.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus