Kord nelja aasta tagant?

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on teatavasti kord nelja aasta tagant, nagu ka riigikogu valimised.

Ja nüüd on nii, et kohalikus elus olulised teemad kerkivadki päevakorrale ainult kord nelja aasta järel ja pääsevad siis justkui paisu tagant. Ajakirjandusse ilmuvad need ühel või teisel kujul iseäranis sageli ja võimsalt enne aktiivse valimisagitatsiooni perioodi.

Miks see nii on? Kas meil tõesti pole ülejäänud kolme ja poole aasta jooksul vaja ühtegi kogukonnale üliolulist teemat arutada? Me valime esindajad volikogudesse ja jätame nad sinna toole soojendama, aga miks me ei anna neile kaasa kõike seda, millega valituks osutunutel tulevase nelja tööaasta jooksul tegelda tuleks?

Üsna narr ja lapsik oleks oodata vahetult enne valimisi mingeid rahvale vajalikke, kuid rahvaasemikele ülimalt ebapopulaarseid otsuseid. Kuid on asju, mis paraku tuleb ära teha. Lõputu jutt, hala ja otsuste edasilükkamine ju ei aita!  

5. september 2013

blog comments powered by Disqus