Kopli Ametikool tahab Luua Metsanduskooliga koostööd teha

Kopli Ametikool sooviks Luua Metsanduskooliga koostööd teha ning selleks, et täpsustada vastastikku võimalusi, käisid pealinlased Luual läbirääkimisi pidamas.

Kopli Ametikooli õppeosakonna metoodik Andres Kask ütles, et Tallinnas tahetakse hakata õpetama aianduseriala ning Kopli kool võtab selle ülesande enda kanda.

“Linnas on tingimusi küllaltki vähe, sellepärast otsitigi partneriks kooli. Meie õppekavas on üks moodul dendroloogiat ning seda võiks õpetada Luua Metsanduskoolis,” lisas ta.

Kõik Kopli Ametikooli delegatsiooni kuulunud õpetajad kinnitasid nagu ühest suust, et ootused ja lootused, mida nad Luualt leida tahtsid, on kool mitu korda ületanud.

“Luua võimalused on hoopis midagi muud kui meil keset linna,” tunnistas Kopli Ametikooli kutseõpetaja Terje Alas. “Oluline on, et õpetaja tuleb säravate silmadega tundi. See hakkab ka õpilastele külge ning nad õpivad hästi,” kinnitas ta.

Alas lisas, et Luua Metsanduskoolis on väga palju tööd tehtud ja vaeva nähtud, et õpilastel oleksid head tingimused. “See mõjub ka kõrvaltvaatajale positiivselt ning annab indu juurde.”

Tema hinnangul oleks Luua Metsanduskooli partneriks saamine suur au. “Arengu väljavaade on igal juhul hea,” lisas ta. “Eesti kutsehariduses tegutseb väga palju entusiaste ning seetõttu liigume õiges suunas. Siin lihtsalt peavad olema n-ö metsa poole inimesed, kes tahaksid südamega kutseharidusse panustada.”

Õppedirektor Madis Annus tunnistas, et mõtteid ühistegevuste kohta on sündinud palju. Eriala avatakse Kopli koolis sügisest, millal Tallinna õppurid Luuale õppima saadetakse, selgub läbirääkimiste käigus. Praegu valmistavad koolid ette koostöölepingut.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus