KOP-is 34 taotlust

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 kevadvooru esitati Jõgevamaa vabaühenduste poolt 34 taotlust.
Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimist ja püsimist. Toetust saab küsida kahest meetmest ja aastas on kaks taotlusvooru. Maksimumtoetuse summa on 4000 eurot.
3. aprillil lõppenud voorus küsiti maakonna MTÜde poolt toetust Kogukonna arengu meetmest 17 projektile ja 17 projektiga soovitakse toetust Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmest. Taotlusi laekus kolmest vallast enamvähem võrdselt:  Mustveest 11, Jõgevalt 10 ja Põltsamaalt 13 taotlust.
Projektidega soovitakse toetust suvistele külapäevadele ning kogukonna kokkusaamistele mõttetalgutel ja külakonverentsil.  Plaanitakse korraldada käsitöö- ja keskkonnateemalisi koolitusi, lastelaagreid ning korraldada talguid.
Investeeringute ja teenuste arendamise meetme toetusega on kavandatud külaplatsi arendamisi, külamajja mööbli ja muude vahendite soetamist ning kohalike kriisiabikeskuste loomist. Kokku küsitakse
KOPist toetust 68828,20 eurot, taotlusvoorus on jagada ainult 29 199,60 eurot.
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskusel on taotluste menetlemiseks ja otsuste tegemiseks aega 50 tööpäeva.
Millised projektid kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvoorus toetust saavad, selgub juunikuu alguseks. 
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus