Koostöös Kaitseliiduga saab pakkuda majutust

Saare vald arendab koostöös  Kaitseliiduga välja noortekeskuse ja Kaitseliidu Torma Malevkonna Kodu.

“Et Saare vald on enamasti hõredalt asustatud ala, siis oleme püüdnud kõiki funktsioone liita, et need toimiksid majanduslikult optimaalselt. Seni tegutses noortekeskus Voore Aktiviseerimiskeskuse arvutiklassis, mis aga takistab keskusel aktiivselt koolitusi läbi viia. Nüüd tehakse koostöös Kaitseliiduga korda Saare valla poolt neile tasuta kasutada antud  lagunenud maja ning sinna saab ruumid ka noortekeskus. Renoveeritud majas hakatakse pakkuma uusi teenuseid, huvitegevuste kõrval ka majutust,”  rääkis Saare vallavanem Jüri Morozov.

“Õpilaste, kaitseliitlaste, noorkotkaste ja kodutütarde laagrite majutamiseks ehitatakse hoone katusealusesse ruumid, kuhu mahub 32 inimest. Tubadesse ehitatakse narid, ühte tuppa võib paigutada kuni 15 inimest,” lisas ta.

Uute teenuste arendamine annab võimaluse uut arendatavat keskust majandada.

“Oleme kaugel sellest, et lihtsalt kasutada riigi maksutulu selleks, et mingeid teenuseid arendada. Voore Aktiviseerimiskeskus alustas 200 000-kroonise eelarvega aastas, praegu on see summa neli-viis miljonit. Sellest tubli kolmandik on omateenitud tulu, millest 350 000 krooni on seotud konkreetse äritegevusega,” märkis Morozov, kelle sõnul ei saa see osa üle mõistuse suureks minna, aga seda saab maksimaalse võimaliku piirini kasvatada.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus