Koostöökoda kiitis heaks 73 projekti

Jõgevamaa Koostöökoja 2011. aasta ideevoorus kiideti heaks 73 projekti, just neid ideid peab koostöökoja hindamiskomisjon projektitaotluseks vormimise ja PRIAle esitamise vääriliseks.

Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm ütles, et kolme meetme (“Aktiivne kogukond”, “Atraktiivne keskkond” ja “Ettevõtlus”) rahastamiseks saab koostöökoda tänavu nimelt 862 807,26 eurot ehk 13,5 miljonit krooni.

Tamme sõnul on vaieldamatult suurim projekt Jõgeval peetav naiste tantsupidu. Samuti saab väga huvitav olema Tormas toimuv Eesti-Soome künnivõistlus. Põnev on ka rahvariidekool, kus Jõgevamaa inimesed saavad õppida rahvariideid tegema. “See koolitus algab sügisest Jõgeval, osalejaid on arvestatud 15-20. Osa materjale saab hankida projektiga, kuid kindlasti peab ka osaleja ise vahendeid muretsema,” rääkis Tamm. Tema kinnitusel võiksid koolitusel osaleda inimesed, kes soovivad kaasa aidata oma piirkonna rahvariidetraditsioonide elustamisele.

Jõgevamaa Koostöökoja projektijuht Kaire Sardis märkis, et koolitusel osalejad tutvuvad muuseumides oma piirkonna rahvariietega. “Neil on vaja teada, mis komplekti peab kuuluma ja mis võib seal olla,” tõdes ta. Rahvariiete valmistamise projekti hakkab koordineerima Janne Vaabla.

Aive Tamme hinnangul oli tänavu väga palju uusi taotlejaid ja aktiivselt kirjutasid projekte just ettevõtjad. “On palju uusi rahasaajaid,” lisas ta.

Lõpptähtajaks ehk möödunud aasta 20. detsembriks esitati Leader-projekti 128 kavandit ehk rohkem kui üheski varasemas ideevoorus. 2011. aasta ideevooru kuulutas Jõgevamaa Koostöökoda välja juba möödunud aasta lõpus. Raha soovitakse kõigi nende ideede teostamiseks aga tervelt 3,8 korda rohkem, kui Jõgevamaa Koostöökojal sel aastal jagada on võimalik.

3. veebruaril tuleb uutele taotlejatele infopäev. Taotlused tuleb  vormistada vastavalt PRIA nõuetele, Koostöökoda vaatab need kõik uuesti üle, et projekt oleks korrektne.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus