Koostöö muutub tähtsaks võtmesõnaks

Eesti Koostöö Kogu poolt esmaspäeval välja käidud Eesti ühishuvi ja koostöö deklaratsioon on minu arvates kõigiti õigeaegne ning vajab tõsist tähelepanu.

iii

See on väga hea alus tõsisteks debattideks ning tegeliku ja toimiva ühishuvi ning koostöö loomisel.

Eesti ja kogu maailm on viimaste aastakümnete tõsiseimas kriisis. Kahjuks ei puuduta see üksnes majandust, vaid ka rahvusvahelist süsteemi tervikuna. Kui peaks toimuma maailma suurem murdumine, siis kannatavad kõige rohkem just väikeriigid. Suurteks väljakutseteks saame olla valmis aga siis, kui me sisemiselt oleme suutelised alla suruma egoistlikud ambitsioonid ning unustama lühiajalise populismikasumi.

Kõiki seitset punkti, mida deklaratsioon rõhutab, olen ise mitmel korral ka siin ajaveebis rõhutanud. Kindlasti on veel terve rida teemasid (näiteks ka koostöö Euroopa tasandil), mis oleksid vajalikud ühishuvi ja koostöö kindlustamisel läbi vaielda.
Tähtsam on aga teadmine, et meie ees seisvad väga keerulised ajad on kergemini ületatavad üksnes koosmeele, vastutustunde ning tunnetatud ühishuvi olemasolul. Alternatiiviks oleks sisemine ebastabiilsus ja riigi julgeoleku tõsine ohtuseadmine.

Samuti on tähtis mitte sumbuda kunstlikku isolatsiooni või luua illusioone protektsionismist kui abimeetmest. Eesti edu sõltub paljuski välistest teguritest. Mida paremini suudab Euroopa ja sealhulgas meie lähim naabrus kohanduda uute väljakutsetega, seda edukam on ka Eesti võime kriisist valutumalt üle saada. Seepärast on tähtis ka koostöö ja ühishuvi järjekindel tugevdamine meie partnerite seas.

http://markomihkelson.blogspot.com/

iii

MARKO MIHKELSON, Riigikogu liige, IRL

blog comments powered by Disqus