Koos Olekul ammutas teadmisi ligi poolsada maakonna noort

Möödunud nädalavahetusel peeti Kirna õppekeskuses Jõgeva Noortekogu ja Maavalitsuse korraldatud koolitus Koos Olek 7.-12. klassi noortele, kus õpiti eluks vajalikke oskusi.

Kahepäevasel koolitusel osales ligikaudu viiskümmend õpilast Jõgeva Gümnaasiumist, Jõgeva Ühisgümnaasiumist, Põltsamaa Ühisgümnaasiumist, Lustivere Põhikoolist, Palamuse Gümnaasiumist ja Puurmani Gümnaasiumist. Koolituse eesmärk oli tutvustada Jõgeva Noortekogu tööd ning jagada teadmisi esmaabist, Kaitseliidu tööst ja õnnetuste ennetamisest.

Ettevõtmise korraldaja ja Noortekogu esimehe Mikk Tuti sõnul annab selline koolitus noortele võimaluse end harida ja ka oma mõtteid väljendada. Sellise mastaabiga koolitust pole Mikk Tuti kinnitusel maakonna noortele varem korraldatud.

“Koos Oleku” esimesel päeval jaotati õpilased rühmadeks ja rühmiti liiguti töötubade vahet. Kuna koolituslaager peeti Kaitseliidule kuuluvas õppekeskuses, siis ei jäänud käsitlemata ka militaarteema. Koolilapsed said oma oskused ja meeskonnatöö võime proovile panna õpperajal ning proovida kätt lasketiirus. Laagri esimesel päeval tuletati meelde ka esmaabi andmise võtteid. Esmaabikoolitajad tundsid heameelt, et pea kõik õpilased olid suuremal või väiksemal määral nende oskustega juba tuttavad. Jõgeva Ühisgümnaasiumi 12a klassis õppiv Seidy Salundi rääkis, et Kirnal läbi viidud esmaabikoolitus oli hea võimalus kunagi õpitu uuesti meelde tuletada. 

Mõtlematu tegu võib muuta elu jäädavalt

Jõgeva maavalitsuse spordi ja terviseedendamise peaspetsialist Kadi Eessaar viis läbi koolituse pealkirjaga “Mõtlematu tegu võib muuta sinu elu jäädavalt”. Sama pealkirja kannab ka Haigekassa projekti teavituskampaania, millega püütakse vähendada noorte inimeste vigastusi või hukkumist hooletuse tagajärjel. “Kaks kolmandikku 15-24-aastaste surmadest on põhjustatud mürgistustest või vigastustest,” tõdes Eessaar. Koolitusel räägiti noortega sellest, kuidas ohtlikke olukordi vältida. Osalejaid tõid elust näiteid, kus mõtlematu tegu on viinud fataalse õnnetuseni. Koolitaja Kadi Eessaar oli noorte toodud näidetest üsna šokeeritud. “Ei osanud arvatagi, et nii paljudel on selliste õnnetustega nii lähedasi kokkupuuteid,” tunnistas ta.  

Ka Jõgeva Ühisgümnaasiumi abituuriumi neiud kinnitasid, et väga paljud noored riskivad mõtlematult, aru saamata, kui rängad ja pöördumatud tagajärjed neil tegudel võivad olla. Heleri Vainula rääkis Vooremaale, et taoliste õnnetustega on temal olnud piisavalt kokkupuuteid, et mõista, mida väga rumalad otsused kaasa võivad tuua. Veel rääkisid tüdrukud, et sageli ei aita ka keelamine. “See oleneb inimesest ja kui palju ta sind usaldab. Mõnele näiteks annab keelamine hoopis rumaluste tegemiseks indu juurde,” rääkisid neiud. 

Mureks kõrghariduse kättesaadavus

Koos Oleku esimesel päeval pidi iga rühm valmis saama ka tööga, mida esitleti laupäeva õhtul kõikidele osalejatele ja  juhendajatele. Teemaks oli “Mida noor teeb ja mida noor tahab teha”. Enamik rühmi jagas noored aktiivseteks ja passiivseteks. Koos Olekul osalejad ja koolitajad järeldasid kokkuvõtteks, et möödunud nädalavahetusel Kirnal viibinud noorterühm kuulub kindlasti aktiivsete hulka.

Oma presentatsioonil tõdes Mikk Tutt, et passiivne noor ei võtaks vaevaks kulutada oma nädalavahetust mingile koolitusele. Presentatsioonidest selgus, et aktiivne noor tahab olla võimalikult tegev, osaleda üritustel, koolitustel, teha sporti, õppida ning ka maailma näha. Samas tunnistasid mitmed rühmad, et aktiivseid noori frustreerib praegu käimas olev debatt kõrghariduse tasuliseks muutmise teemal.

Laagri teisel päeval õpetati osalejatele avalikku esinemist. Koos Oleku üks eestvedajatest Tiina Tegelmann selgitas, et ka see koolitus on mingis mõttes esmaabi. “Avaliku esinemise oskus ja julgus on noorele inimesele hädavajalik,” rääkis Tegelmann. Koolitusel kõneldi hääle eripäradest ning sellest, kuidas end esinedes vabalt  tunda.

Noortekogu esimees, Jõgeva Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Mikk Tutt tutvustas osalejatele ka oma juhitava organisatsiooni tööd. Praegu on Jõgeva Noortekogus 12 aktiivset liiget, kuid Koos Olekul avaldasid mitmed soovi Noortekogu liikmeks astuda.

“Selleks, et osaleda Noortekogu töös, peab soovija läbima katseaja, mil ta aitab korraldada üritusi, osaleb koolitustel ja näitab, et on igati aktiivne,” rääkis Tutt. Veel lisas Noortekogu esimees, et soovib Koos Oleku korraldamist jätkata. “Avaüritusest oli näha, et huvi selle vastu on suur ja ma siiralt loodan, et saame samasuguse ürituse korraldada ka järgnevatel aastatel,” sõnas Noortekogu esimees. 

Aktiivne noor:

 • loeb

 • spordib

 • käib sõjaväes

 • mõtleb maailma peale

 • käib koolitustel

 • on noorkotkas/kodutütar/kaitseliitlane/naiskodukaitse liige

 • mängib paintballi

Aktiivne noor tahab:

 • olla õnnelik

 • avastada maailma

 • teenida raha

 • toituda tervislikult ja sportida

 • omandada tasuta kõrgharidus

 • olla tunnustatud

 • aidata kaaslasi

 • võtta osa organisatsioonide tööst

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus