Koorijuht ja muusikaõpetaja Meeli Nõmme pälvis kõrge tunnustuse

Riho Pätsi Koolimuusika Fond kuulutas välja 2019. aasta silmapaistvad muusikahariduse edendajad ‒ laureaadid ja nende hulgas on ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Meeli Nõmme.


Meeli Nõmme töötab Põltsamaa ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuhina alates 1987. aastast. Muusikaõpetuse lahutamatu osa on tema jaoks õpilaste suunamine koorilaulu juurde. Nõmme juhtida on tänavu neli koori – kaks mudilaskoori, tütarlaste- ja poistekoor. Samuti tütarlasteansambel. Tema töö kvaliteedist annab märku asjaolu, et kooridele on omistatud alati I kategooria. Lisaks leiab ta jõudu ja aega juhendada ka andekaid õpilasi, pakkudes neile võimalusi laulda nii ansamblites kui ka solistidena.

20 aastat on Nõmme korraldanud kooli muusikanädalaid, kus on esinenud silmapaistvad interpreedid. See sündmus on muutunud lausa Põltsamaa ühisgümnaasiumi üheks tunnusürituseks.

„Tunnustus teeb alati rõõmu,“ kommenteeris Meeli Nõmme saadud tiitlit. „Seda, et midagi on teoksil, aimasin juba suve lõpus, kuid et mind laureaadiks nimetatakse, seda ma loomulikult ei osanud oodata.“

Küsimusele, kas Põltsamaal on kerge lapsi laulu juurde tuua, sõnas staažikas koorijuht, et Põltsamaal on õnneks koorilaulutraditsioon olemas. „Olen nii pikka aega oma tööd teinud, et minu koorides on laulnud mu praeguste laululaste emad-isad. Küllap vanemate suunamine ja kodust saadav toetus annab julgust laulma tulla. Meie lapsed tahavad laulda ja neid on rõõm juhendada.“

Koorijuhi töö juurde ei kuulu ju pelgalt laulude õpetamine ja dirigeerimine, pigem on see selle töö väiksem osa.

„Kooris käivad lapsed tahavad esineda, käia laagrites ja kohtumistel,“ nentis Nõmme. „Eriti poistekoori lauljatele tuleb lisaks koos laulmisele muud põnevat tegevust pakkuda. Nii olengi korraldanud laululaagreid ja kohtumisi teiste kooridega, käime koos sportimas ja ujumaski. See kõik võtab küll suure osa minu vabast ajast, kuid hoiab lapsi laulu juures ja muudab meil üheskoos elu vahvamaks.“

Lauluõpetajana peab ta oluliseks loovuse arendamist ja muusikalise kirjaoskuse sidumist praktilise musitseerimise ja kogemusliku õppega. Tulevikuplaanidest rääkides tõdeb laulupedagoog, et ta ootaks kooli kedagi noort ja energilist, kes hakkaks tasapisi tema tööd üle võtma.

„Eks ma mõned aastaid ikka veel suudan,“ naeris Nõmme. „Aga siis tahaks, et oleks keegi, kellele võib rahulikult oma töö edasi anda. Seni muidugi katsun ikka vastu pidada.“

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi tunnustus antakse Meeli Nõmmele üle 25. oktoobril Tallinna 21. koolis, kus aastatel 1923–1937 töötas ka Riho Päts. Kõrge autasu annab kindlasti jõudu ja motivatsiooni oma senini väga hästi tehtud tööd jätkata. Laureaaditunnistusega kaasneb ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ning 800 eurot suurune stipendium.

Laureaaditiitli pälvisid tänavu veel viiuliõpetaja Kaido Välja, helilooja Rasmus Puur ning lauluõpetaja Ursel Oja.

2014. aastal valiti Meeli Nõmme Põltsamaa ühisgümnaasiumi, Põltsamaa linna, ja Jõgevamaa aasta põhikooliõpetajaks. Ta jõudis ka Eesti kolme finalisti hulka

Mitmel aastal on ta pälvinud Jõgeva maavanema aukirja

Aastal 2018 omistati Meeli Nõmmele Jõgevamaa aasta ema tiitel

MERIKE KASK

blog comments powered by Disqus