Koolitustel osalemist pärsib enim motivatsioonipuudus

Seis Eesti täiskasvanuhariduses on aasta-aastalt paranenud, koolitustele eraldatakse riigi poolt üha rohkem raha ning ka rohkem täiskasvanud töötuid leiab täiendkoolitusi üles. Siiski tuleb tõdeda, et koolitustel osalemise peamiseks takistuseks on motivatsioonipuudus.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste nentis, et enim on maakonnas töötuid üldkeskharidusega ja põhiharidusega täiskasvanute hulgas, kel konkreetne erialaharidus puudub. Töötukassa Jõgevamaa osakonna kaudu osales kaks aastat tagasi täiendkoolitusel pea kolmsada viiskümmend töötut ning eelmisel aastal oli neid juba üle viiesaja.

 

Enim pärsib õppimist motivatsiooni- ja rahapuudus

Jõgevamaal külastatakse töötukassa karjäärinõustamise tuba üsna sageli ning inimesed oskavad vajadusel sinna pöörduda. Ka koolituskuludele on igal aastal üha rohkem raha eraldatud. Kui üle-eelmisel aastal oli Eestis täiskasvanute koolituskulude suurus veidi üle üheksa miljoni euro, siis eelmisel aastal oli see summa juba üle kaheksateistkümne miljoni euro.

Kuigi mainitud näitajad tunduvad olevat üdini positiivsed, ei soostu siiski suur hulk töötuid koolitustel osalema.  Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste mainis, et peamiseks takistuseks on ikkagi motivatsioonipuudus, mille maskeerimiseks tuuakse mitmesuguseid ettekäändeid, sealhulgas väidetakse, et pole leidnud enesele huvitavat või sobivat koolitust.

Koolitustele jäetakse tulemata ka seetõttu, et aeg ei sobi, pole kellegi hooleks jätta lapsi või puudega pereliiget või pole kohaletulekuks raha.

 

Esmalt koolitatakse madalama haridustasemega töötuid

Meie maakonnas vajatakse praegu eelkõige oskus- ja käsitöölisi, kusjuures viimatimainitute all ei mõelda kudujaid või tikkijaid, vaid neid, kes midagi käsitsi teevad. Töölisi vajatakse praegusel perioodil just hooajatöödeks Põltsamaa Felixisse. Suur puudus on ka teenindajatest ja  müügitöölistest.

Jõgevamaal viivad täiskasvanukoolitusi läbi Luua metsanduskool ja Põltsamaa ametikool. Nõu täiendkoolituste leidmiseks ja uuesti tööturule sisenemiseks antakse ka  töötukassa karjäärinõustamise toas. Töötukassa kaudu pakutavad tasuta koolitused on eelkõige mõeldud töötutele täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis riigieelarvelisel kohal. Tasuta koolitustele suunatakse ennekõike neid, kel on madalam haridustase, madal või aegunud erialane väljaõpe. Kõrgharidusega töötud lülitatakse õpperühma vaid vabade kohtade olemasolul.

 

Nõudlus Jõgevamaa tööturul

 

Töötud Jõgevamaal 16. septembri seisuga

Algharidus

9

Põhiharidus

101

Kutseharidus põhihariduseta

1

Põhiharidus kutseharidusega

17

Kutsekeskharidus põhikooli baasil

96

Üldkeskharidus

110

Kutsekeskharidus keskkooli baasil

46

Keskeriharidus

49

Rakenduskõrgharidus (kutsekõrgharidus)

16

Bakalaureus

18

Magister

17

Doktor

1

 

Allikas: Töötukassa

EILI ARULA

i

blog comments powered by Disqus