Koolituskaartide süsteem vajab sissetöötamisaega

Septembri lõpust käivitunud töötute koolituskaartide pilootprojekti raames on Jõgevamaal kuu aja jooksul need kaardid väljastatud neljale inimesele, lisaks on veel kaks inimest registreerunud koolitusele. Töötukassa Jõgevamaa spetsialistide kinnitusel vajab süsteem sissetöötamisaega.

iii

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul teevad töötukassa konsultandid tõsist tööd, tutvustamaks töötutele koolituskaardi süsteemi.

Isikustatud koolituskaart annab töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele suurema valikuvõimaluse sobiva koolituse ja koolitaja leidmisel. Töötute arvu suurenedes on vaja kiiremaid lahendusi, mis aitaksid inimestel täiendkoolitust saada ja lähtuksid tööotsijate personaalsest vajadusest. Isiklik lähenemine tagab koolituse parema tulemuslikkuse ning suurendab inimeste konkurentsivõimet tööturul.

Palgatoetus on ühe tööturuteenusena kasutusel juba varasemast ajast, uuest aastaks soovitakse sellele rohkem tähelepanu pöörata, muutes seda  teenust veidi paindlikumaks.

Pilootprojekti ajal pakutakse isikustatud koolituskaardi alusel sihtrühmadele täiendkoolitusi, mis tõstavad nende kvalifikatsiooni varem omandatud erialal ning suurendavad töölesaamise võimalusi. Koolituskaardi väärtus on kuni 15 000 krooni. Kui koolitus on kallim kui 15 000 krooni ja kaardi kasutaja on nõus ülejäänud summa ise tasuma, ei ole takistusi.

“Koolituskaardiga koolituse saamise aluseks on individuaalse tööotsimiskava koostamisel või koondamistele reageerimise teenuse raames välja selgitatud põhjendatud koolitusvajadus,” rõhutas Liina Võsaste.

Näiteks pakutakse varasema ametiga seotud tarkvarakoolitusi, sõidukijuhi täiendkoolitusi, teeninduse ja tööstuse spetsialistide täiendkoolitusi, laevameeskonna töötajate täiendkoolitusi jms. Samuti toimuvad muude valdkondade tipp- ja keskastmespetsialistide spetsiifilised täiendkoolitused. Täiendkoolitusvaldkondade loetelu täiendatakse või täpsustatakse piloteerimise käigus.

Koolituskaardi alusel ei pakuta juhtimisalaseid, üldisi sotsiaalseid oskusi või isikuomadusi arendavaid koolitusi.

Kui töötu koolitusvajadus on kokku lepitud, registreerib töötu end kursusele. Koolitaja võtab seejärel ühendust töötukassaga. Kinnituskirja koolitusasutusele väljastab Töötukassa ning teavitab inimest.

Töötukassa Jõgevamaa koolituskonsultandi Katrin Malmi sõnul on koolituskaardi sihtrühmaks töötud ja koondamisteate saanud töötajad, kellel on erialane kvalifikatsioon ja töökogemus, kuid kelle töölesaamine eeldab olemasolevate teadmiste ja oskuste täiendamist.

Alates 28. septembrist käivitus nn koolituskaartide pilootprojekt, mille eesmärk on töötuid paremini koolitada vastavalt nende vajadustele ning neid kiiremini tööle aidata.

Koolituskaartide pilootprojekt toimub programmi “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013” raames.

iii

HELVE LAASIK

Koolituskaardi raames pakutakse täiendkoolitusi

*Ametiga seotud tarkvarakoolitus

*Sõidukijuhi ametikoolitus, mille tulemusel saab isik ohtlike ainete veo, reisijate veo, veoste veo vms eriloa, samuti kutselise juhi muu ametialane täiendkoolitus

*Teeninduse tipp- ja keskastmespetsialistide ning kontoritöötajate täiendkoolitused

*Tööstuse tippspetsialistide ja keskastme tehnikute täiendkoolitus

*Laevameeskonna töötajate täiendkoolitus

*Muude valdkondade tipp- ja keskastme spetsialistide spetsiifilised täiendkoolitused

Allikas: Töötukassa

Täiendkoolitusi pakutakse järgmistes valdkondades

*dokumendihaldus ja assisteerimine

*Administreerimine

*Ehitus

*Kinnisvara

*Arhitektuur

*Energeetika

*Finants

*Infotehnoloogia

*Tarkvarakoolitus (va MS Office)

*Kaubandus (va klienditeenindus)

*Sotsiaaltöö ja lastehooldus

*Koolitus ja personalihaldus

*Kultuur

*Põllumajandus

*Aiandus

*Metsandus

*Mäetööstus

*Keemiatööstus

*Toiduainetööstus

*Merendus

*Töötlev tööstus

*Riigi- ja avalik haldus

*Tervishoid

*Farmaatsia

*Transport ja logistika

*Turism

*Reklaamindus

*Meedia

*Avalikud suhted

*Disain

*Õigusala

*Korrakaitse

*Muu

Allikas: Töötukassa

blog comments powered by Disqus