Koolitus pani kaasa mõtlema

TÜ Pärnu Kolledž korraldas põllumajandusministeeriumi tellimisel Peipsi ääres Willipu külalistemajas kahe mooduliga täienduskoolituskursuse Peipsi ning Võrtsjärve kalanduspiirkonnast pärit kalandusettevõtjatele, omavalitsuste esindajatele ja mittetulundusühingute liikmetele.

Esimesel moodulil keskenduti tegevusrühma olemuse ja kujunemise selgitamisele ning seda mõjutavatele teguritele. Samuti räägiti teiste organisatsioonide kaasamise vajadusest ja koostöövõimalustest piirkonnas. Põhjalikult peatuti  mittetulundusühingu juhtimise korraldamisel, liikmelisusel  ning liikmete kohustustel  LEADER  kogemustele toetudes. Lektorid Krista Habakukk  ja Merle Adams on mõlemad tegevad LEADER programmi rakendamiseks moodustatud mittetulundusühingutega, mistõttu nad omavad peale teoreetiliste teadmiste ka  väga häid praktilisi kogemusi.

Teisel moodulil keskenduti peamiselt praktilistele tegevustele. Garri Raagmaa abiga pandi kokku uuringute kava. Selle koostamisel soovitas ta maksimaalselt kasutada ära olemasolevaid uuringuid, kohalikke andmebaase ning väga läbimõeldult tellida kalleid  kitsateemalisi uuringuid. Samaaegselt soovitas ta kasutada   tuntud  spetsialiste teemaekspertidena.

Olavy Sülla rääkis Pärnu Taluliidu kogemustele toetudes erinevate eelarvete koostamisest ning mittetulundusühingute raamatupidamisest.

Grupitöödena valmisid  koolituskava  ning  tegevuskava  kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamiseks.

Kindlasti ei ole õppe käigus valminud dokumendid otseselt kasutatavad meetme 4.1. rakendamisel Peipsi  järve kalanduspiirkonnas, kuid praktiline töö aitas panna tegevusgrupi liikmeid erinevatele probleemidele kaasa mõtlema.

Augustis toimuval koolitusel keskendutakse rahastamistaotluste koostamisele.

„Euroopa Kalandusfondi 2007 -2013 rakenduskava”  meetme 4.1. ”Rannapiirkondade säästev areng” raames korraldatud koolitusel osales viisteist  inimest hiljuti moodustatud MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogust. Osavõtjad hindasid koolitusel omandatud teadmisi väga vajalikeks ja lektoreid väga kõrgetasemelisteks.

Kasepää rahvamajas toimub 24. juulil algusega kell 11 vastloodud mittetulundusühingu järjekordne üldkoosolek, kus kinnitatakse tegevuskava kalanduspiirkonna strateegia koostamiseks.

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus