Koolitus- ja nõustamistoetust saab taotleda ka väikeettevõte

Juba neli kuud saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu taotleda ka koolitus- ja nõustamistoetust, kuid mitte vähem kui 35 000 krooni.

iii

Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Katrin Rajamäe sõnul sai varem koolitustoetust taotleda juba 3000-kroonisest summast. EAS maksis 70 protsenti koolituse maksumusest ja ettevõtjal tuli kanda 30 protsenti kuludest. Nõustamistoetuse puhul tuli ettevõtjal maksta pool summast, toetust sai EASilt küsida teise poole.

“Et nii väikeste summade kontrollimine osutus ebaefektiivseks, otsustatigi tõsta koolitus- ja nõustamistoetuse alampiir 35 000 kroonile,” tõdes Rajamäe.

Tegemist on teadmiste ja oskuste arendamise toetamise programmiga, mille omafinantseeringu määr ulatub 50 protsendini.

“Toetatavad on sisuliselt samad asjad, st koolitustel osalemine ja nõustamisteenuste kasutamine. Tavalise lihtsa äriplaani tegemiseks enam raha ei anta, nüüd saab raha näiteks ettevõtte strateegia koostamiseks, mis peaks olema põhjalikum ja mahukam analüüs ettevõtte kohta,” märkis Rajamäe.

Rajamäe sõnul toetatakse sellest programmist ka õppereiside korraldamist. Õppereise saavad korraldada maakondlikud arenduskeskused ja ka ettevõtjate ühendused. Samamoodi saavad maakondlikud arenduskeskused ja ettevõtjate ühendused korraldada koolitusi.

Koolituste puhul eeldatakse, et ettevõtja mõtleb läbi terve oma aasta koolitused ja koostab ka vastava koolituskava. Kui 35 000 kroonine toetus katab poole koolituskuludest ja pool tuleb ettevõtte endal kanda, siis tuleks koolituskava teha 70 000 kroonile.

Kui väikeettevõtjal pole nii palju töötajaid või kuidagiviisi ei saa 70 000 täis, siis on alati võimalik teiste ettevõtetega koopereeruda ning pöörduda kohaliku ettevõtlus-arenduskeskuse poole või taotleda toetust hoopis ettevõtjate liidu kaudu mitmele firmale koos. Taotluse esitamiseks on vaja vähemalt nelja firma osalemist.

Katrin Rajamäe juhtis tähelepanu sellele, et enne, kui taotlust pole esitatud, kulutusi teha ei tohi. “Kulud kaetakse ikka tagantjärele, kinnitas ta.

On olnud juhtumeid, kus tullakse ja öeldakse, et mul on koolitus toimunud, kas nüüd toetust ka saaks. Nii ei saa teha.

Kui koolitaja tahab kohe raha kätte saada, tuleb ettevõttel see kulu ka esialgu ise kanda. Samas saab koolitus- ja nõustamistoetuse hulka kirja panna ka transpordi- ja majutuskulud, kui koolitus ei toimu oma ettevõttes.

Lisaks teadmiste ja oskuste arendamise toetamise programmile viib EAS läbi koolituste korraldamise keskseid hankeid. See tähendab seda, et teatud valdkondade koolituste puhul, mis on maakonniti sarnased, nagu näiteks raamatupidamise koolitus või FIEde koolitus, viib EAS ise läbi hanke ning korraldab koolituse kohapealse maakondliku arenduskeskuse kaasabil. See on võimalus nendele väikeettevõtjatele, kelle jaoks on 35 000 kroonine toetus liiga suur ja ka koostöös teistega summat täis ei tule.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus