Kooliteatrite näitemängupäev: Shakespeare’ist omaloominguni

Palamuse rahvamajas vaadati möödunud reedel üle Jõgevamaa kesk- ja gümnaasiumiastme kooliteatrite tänavused lavastused. Näha sai nii Shakespeare’i ja Puškini klassikalistel teostel kui ka omaloomingul põhinevaid lavalugusid.

Põhjust ei oska küll nimetada, aga Jõgevamaa kahe vanuseastme kooliteatreid esindas näitemängupäeval ainult neli truppi: Puurmani laste näitering, Voore põhikooli näitering ning Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja noorem ja vanem trupp. Liblikapüüdja noorem, Jõgeva põhikooli IXb klassi õpilastest koosnev trupp andis aga tervelt kolm etendust. Laval nähtut hindasid ja analüüsisid Eesti Harrastusteatrite Liidu kooliteatrite koordinaator Maret Oomer, Eesti Rahvusringhäälingu juht Toomas Lõhmuste ning Vanemuise teatri näitleja Raivo Adlas.

Liblikapüüdja noorema trupi lavastused olid küll kõik luulelavastused, ent üsna eriilmelised ja erineva atmosfääriga. “Kõik on ammu nähtud, aga…” interpreteeris Leedu 1950. aastate “ülespuhutud” töölisluulet kerges kõverpeeglinihkes, “On üks mõte mind vaevanud vahel…” vastandas Ellen Niidu ja Leelo Tungla tekstide abil virtuaalset ja “päris” suhtlusmaailma ning “Ma teile kirjutan…” tõi omapärasel viisil vaataja ette Puškini värssromaanist tuttava Tatjana ja Onegini loo. Lavastaja Lianne Saage-Vahur oli nimelt lavastuse teksti kokku pannud üksnes kahe tegelase kirja lõikudest ja saavutanud sel moel huvitava dialoogiefekti.

Kui kaks esimest lavastust olid juba hästi sisse mängitud (ühega oli trupp osalenud põhikooliõpilaste luulepäevadel “Tuulelapsed” ja teisega gümnaasiumiõpilaste luulepäevadel “Tähetund”), siis kolmas oli päris värske ja kannatas veidi napiks jäänud prooviaja märkide all. Keskastme kooliteatrite riigifestivalile otsustas aga žürii saata just selle värskeima, Puškini-ainelise lavastuse, sest neile imponeeris vägagi selle ülesehitus ja ülinappide vahenditega (kaht eri värvi valgustid) loodud atmosfäär. Just lavalise atmosfääri loomisel on Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur suur meister.

Ühine hingamine

<font face=”arial,helvetica,sans-serif”>Liblikapüüdja üheks fenomeniks on ka koorkõne suurepärane valdamine ja kooris kõnelemise oskust demonstreeritakse kujukalt ka lavastuses “Ma teile kirjutan…”

Raivo Adlas meenutas, et kui Jaan Tooming tõi kunagi Vanemuises välja T. S. Elioti “Mõrva katedraalis”, siis “tagus” ta koorkõne rütmi näitlejatele metronoomi abil sisse.

“Teil tuleb koorkõne aga täiesti loomulikul viisil välja: te olete saavutanud ühise hingamise,” kiitis Adlas üheksanda klassi õpilastest noori näitlejaid.

Žürii andis ka mõned soovitused, kuidas Puškini-lavastust enne 25. ja 26. aprillil Palal toimuvat riigifestivali säravamaks lihvida.

Korraldava maakonnana on Jõgevamaal õigus keskastme kooliteatrite riigifestivalile saata kaks truppi. Teisena saab Palale minna Puurmani laste näitering, kes mängis Palamusel Jevgeni Ibragimovi poolt F. R. Kreutzwaldi muinasjutu “Võlurätik” järgi tehtud instseneeringut. Kui üldiselt oli žüriil lavastusele mõningaid etteheiteid, siis tüki ehteks olid Jessica Kulli ja Einar Susi toredad osatäitmised. Esimene kehastas vaeslaps Annit, teine nii möldrit, möldripere koera kui ka vanameest, kes Annile võlurätiku toob.

“Sa puistad rolle justkui varrukast: muudad käigu pealt temporütmi — ja ongi jälle uus tegelane vaataja ees,” kiitis Toomas Lõhmuste Einar Susi meeldejäävat etteastet.

Ainult poisid

Voore põhikooli näitering tekitas ohhoo-efekti juba sellega, et astus üles vaid poistest koosneva esindusega. Näiteringi juhendaja Eve Kochi enda kirjutatud lavalugu “Katuseharjal” kõneles sisuliselt lavalolijatest endist ehk maapoistest, kes hakkavad kohalikku põhikooli lõpetama. Kõik poisid suutsid laval end huvitavaks mängida ning lavastuses olid nii mõnedki hinge liigutavad hetked, ent žürii oleks laval tahtnud näha ka dramaturgiale omast konflikti, mis asja põnevamaks oleks teinud. Koolikaaslastele, õpetajatele ja lapsevanematele ettekandmiseks on “Katuseharjal” aga väga tänuväärt materjal.

“Praegune näiteringi seltskond on fantastiline ja nüüd, mil suurem osa neist kooli lõpetama hakkab, tahtsin nendega kindlasti veel ühe lavastuse teha. Paraku pole selles vanuses poistega mängimiseks just kuigi palju kirjanduslikku algmaterjali võtta, seepärast tunduski olevat parim võimalus ise midagi valmis kirjutada,” ütles Eve Koch.

Gümnaasiumiastme kooliteatreid esindas näitemängupäeval ainult Liblikapüüdja vanem trupp Shakespeare’i komöödiaga “Nagu teile meeldib”. Seega polnud küsimustki, missugune lavastus 11.-13. aprillini Viimsis toimuvale gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalile Jõgevamaad esindama läheb. Kui noored näitlejad näisid ise lavalolemist nautivat, siis žüriiliikmetel oli ka sellele lavastusele mitmeid etteheiteid. Eelkõige kurtsid nad selle üle, et suure tegelaskonna omavahelised suhted ja tegutsemise eesmärgid jäid tükati hoomamatuks. Asjaolu, et tegemist on kuulsa klassiku tekstiga, pole Toomas Lõhmuste sõnul universaalne õigustus: tekst on vaja ka sellisel viisil lahti mõtestada, et see hakkaks tänapäeva inimest kõnetama.

Nagu lähemalt uurides selgus, oli “Nagu teile meeldib” noorte näitlejate endi valik.

“Andsin neile mõned tekstid lugeda ja nemad valisid üsna üksmeelselt Shakespeare’i komöödia. Osalt vist vastukaaluks neile tõsistele ja konkreetsete rollidega materjalidele, mida eelmistel aastatel oleme mänginud,” ütles Lianne Saage-Vahur.

“Me ise saime proove tehes küll väga palju naerda,” kinnitasid ka noored näitlejad.

Näitemängupäevast kokkuvõtteid tehes tänas Maret Oomer kõiki osalejaid.

“Mullegi, kes ma aastakümneid teatriga seotud olen, tuli teie lavastusi vaadates palju uusi mõtteid,” ütles Oomer. “Teater on suurepärane asi, kui see on aus. Hea teater on üldse üks ausamaid asju maailmas.”

Jõgevamaa kesk- ja gümnaasiumiastme kooliteatrite näitemängupäeva paremad

  • Gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalile pääses Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja vanem trupp lavastusega “Nagu teile meeldib” (lavastaja Lianne Saage-Vahur)

  • Keskastme kooliteatrite riigifestivalile pääsesid Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja noorem trupp lavastusega “Ma teile kirjutan…” (lavastaja Lianne Saage-Vahur) ja Puurmani laste näitering lavastusega “Võlurätik” (lavastaja Keiu Kess)

  • Ansamblimängu eripreemia sai Liblikapüüdja noorem trupp

  • Meeldejääva esinemise eest pälvisid eripreemia Einar Susi (Puurmani laste näitering), Martin Järv (Voore põhikooli näitering) ning Mari-Liis Päären ja Andero Heinola (mõlemad Liblikapüüdja vanem trupp)

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus