Koolipiima ja -puuvilja tarbimine kasvab

Alanud kooliaasta toob ligi 211 000 õpilaseni koolipiima ja ligi 60 000 kooliõpilase ja lasteaialapse toidulauale koolipuuvilja. Statistika näitab, et koolipiima saajate arv kasvab aasta-aastalt,  koolipuuvilja programm laienes tänavu lasteaedadele ja 5. klassidele.

Tänavuseks kooliaasta alguseks saab Eestis koolipiima kokku kuni 210 602 õpilast, kes õpivad koolipiimatoetuse programmis osalevas 971 õppeasutuses. Seda on enam kui 90 protsenti kogu 2012./2013. kooliaasta sihtrühmast.

Pidades silmas, et erinevatel põhjustel ei tarbi (nt kui piim ei maitse) kõik kooliõpilased piimatooteid või tarbivad neid ettenähtust vähem, siis tuleb toetuse programmiga liitunud õppeasutuste õpilasi käsitleda kui potentsiaalseid tarbijaid. Varasemate aastatega võrreldes on märgata, et aasta-aastalt on koolis piimatoodete tarbimine vaid kasvutrendi näidanud.

2012. aasta I poolel said koolid piimatoode eest toetust kokku 1 168 815 eurot, millest EL toetuse osa moodustas üle 492 000 euro ja Eesti riigi eelarvest makstav täiendav toetus pea 676 500 eurot. Võrreldes 2012. aasta I poolaastal makstud summasid eelmise aasta sama perioodiga, on toetussummad kasvanud ning prognooside kohaselt kujuneb kätte jõudnud õppeaastal koolipiimatoetuse eelarve seniste aastate suurimaks. Eelkõige on koolipiimatoetuse väljamaksete suurenemist mõjutatud nende toodete tarbimise kasv ning alates 2011. aasta algusest stabiilsena püsinud Eesti lisatoetuse määr.

Enim tarbitavad tooted on koolipiimatoetuse skeemis jätkuvalt 2,5-protsendilise rasvasisaldusega piim ning keefir. Koolipiima programmis joodi eelmisel poolaastal ära kokku 3200 t piima ja 250 t keefiri. Võrreldes eelmise poolaasta tarbimise osakaalusid eelmise aasta sama perioodiga, ei ole üldpilt muutunud.

Koolipuuvilja kavaga on uue õppeaasta alguseks liitunud 503 õppeasutust, kus õpib kokku 59716 last. Seoses õppeaasta algusega on koolipuuvilja kavaga liitumine aktiivsem ning õppeasutuste arv seega muutuv.

Koolipuuvilja eelarve uueks õppeaastaks on kokku 520 000 eurot, millest 75 protsenti tuleb Euroopa Komisjonilt ja veerand Eesti riigilt. Algaval õppeaastal on koolipuuvilja kava eelarve 38 protsenti suurem kui möödunud aastal, mil toetusteks oli ette nähtud ligi 377 000 eurot. Põhjuseks on siinkohal kava laienemine senistelt 1.-4. klassilt ka 5. klasside õpilastele ning lasteaialastele.

Koolipuuvilja programmi kaudu tarbiti eelmisel õppeaastal kõige rohkem õunu (peaaegu 100 t) ja pirne (ca 62 t).

Porgandit tarbiti ca 58 t, kapsast ca 21 t ja kurki ca 18 t. Toetuste taotlemine eelmiseks õppeaastaks hetkel veel kestab (toetust makstakse tagantjärele). Samuti kestab heakskiidutaotluste esitamine selleks õppeaastaks, kuid eelduste kohaselt on need  viis puu- ja köögivilja populaarsemad, nagu on olnud ka kahel eelnenud õppeaastal.

Uuel õppeaastal soovitab PRIA koolidele ja lasteaedadele taotluste ja dokumentide vormistamiseks elektroonilist kliendiportaali e-PRIA, kus saab mugavalt vormistada nii heakskiidutaotlusi kui ka hiljem toetusetaotlusi koos selle juurde kuuluva aruandlusega. Infomaterjalid koolitoiduprogrammide kohta on PRIA kodulehel.

i

AHTO TILK, põllumajandusministeeriumi loomakasvatussaaduste büroo peaspetsialist
MARII MAISTE, põllumajandusministeeriumi taimekasvatussaaduste büroo peaspetsialist

blog comments powered by Disqus