Koolinoored saavad teadmisi täiendada teaduskoolis

Valida saab enam kui 20 kursuse hulgast matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, bioloogia, geograafia , meditsiini , keeleteaduse ja filosoofia valdkonnast. Teaduskool annab võimaluse üldhariduskooli õpilastele saada süvendatud õpet erinevates ainetes. Teaduskooli kursuste sihtrühmaks on õpilased, kellel on sügavam huvi mõne ainevaldkonna vastu, soov täiendada oma teadmisi, valmistuda olümpiaadideks või õpinguteks kõrgkoolis ning kes on valmis iseseisvaks tööks. Teaduskooli õppetöö toimub kaugõppe vormis (tavaposti ja/või interneti vahendusel). Erandiks on meditsiinialane kursus, kus toimub ka auditoorne töö Tartu Ülikooli juures. Täpsem vastuvõtuinfo, kursuste nimekiri ja kirjeldused ning registreerumisvorm on Teaduskooli kodulehel www.ttkool.ut.ee/0506vvinfo.html. Lisainfo telefonil 7 375581, e-post: ttkool@ut.ee. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus