Koolimaja fassaad sai korda lapsevanemate abiga

Maarja põhikooli hoone vanim osa nägi juba aastaid üsna väsinud välja, nüüd aga rõõmustab selle fassaad suisa silma. Uue erksa värvikatte sai see tänu hoolekogu ja lapsevanemate vabatahtlikule tööle.


Maarja põhikool tegutseb hoones, mis koosneb mitmest eri ajal ehitatud osast. Sellega, et vanima osa seintel värv tuhmunud ja tükati maha koorunud on, olid koolipere ja külarahvas ammu harjunud. Kooli hoolekogus ja juhtkonnas oli siiski inimesi, kes arvasid, et see ei peaks nii edasi kestma. Ning ühiselt jõuti otsusele, et väsinud fassaadi uuendamiseks polegi vaja ehitusfirmat palgata, vaid selle töö võib ka oma jõududega ära teha.

Julgust asja ette võtta lisas asjaolu, et kooli hoolekogu esimees Tarmo Treier on elukutselt ehitaja. Tema mõõtiski kõigepealt seinad üle ning rehkendas kokku, kui palju fassaadi uuendamiseks värvi ja muid materjale kulub ning kui palju nende ostmiseks raha välja käia tuleb. Direktor ja hoolekogu leidsid, et summa on mõistlik ja selle saab võtta kooli eelarvest. Sellega oli päri ka vallavalitsus.

Algselt oli plaanis fassaad juba suvevaheajal üle värvida, aga siis olid kõigil omad tegemised. Kui aga vastu sügist tõesti tööle asuti, selgus, et ettevõtmine kujuneb kavandatust tunduvalt aja- ja töömahukamaks ning et juurde tuleb hankida ka värvi.

Kahe asemel seitse

“Kujutasime algul ette, et töö saab tehtud kahe nädalavahetusega, aga tegelikult kestsid värvimistalgud seitse nädalavahetust. Tõsi, vaid kahel nädalavahetusel oldi väljas nii laupäeval kui ka pühapäeval, teistel kordadel jäeti üks päev ikka puhkamiseks ja koduste toimetuste tegemiseks,” ütles Maarja põhikooli direktor Ariana Rooba.

Töömahu kasvatasid tema sõnul ettearvatust suuremaks mitmed asjaolud. Näiteks imas vana laudis värvi tublisti sisse ja nii tuli seda mitu korda üle värvida.

“Aga otsustasime, et ei hakka midagi n-ö üle nurga tegema, vaid teeme ikka korralikult, võtku see siis nii palju aega ja värvi kui võtab,” ütles Ariana Rooba.

Hoolekogu esimees Tarmo Treier lisas, et lisaks värvimisele tuli asendada pehkinud aknaliiste, teha mitmete aknapõskede juures krohvimistööd ning asendada ka üks vihmaveetoru.

“Kui midagi otsast korda tegema hakkad, siis torkab see, mis kõrval tegemata, eriti hästi silma. Ning siis tulebki igasuguseid lisatöid tegema hakata,” selgitas Tarmo Treier.

Tema tegutseski fassaadi uuendamise juures n-ö töödejuhatajana. Tema valvsa pilgu all püstitati ka turvalised seina külge kinnitatud tellingud.

“Esimestel talgupäevadel osalesid põhiliselt hoolekogu liikmed,” ütles Tarmo Treier. “Kui aga juba nähti, et töö käib, liitus meiega teisigi lapsevanemaid.”

Direktori sõnul koosnes värvimistalguliste tuumik viiest-kuuest mehest, üldse osales ettevõtmises kümmekond inimest.

Kui algselt oli plaanis vanima majaosa kõik välisseinad üle käia, siis lõpuks otsustati piirduda siiski fassaadiga, sest seitse nädalavahetust oli isegi päris pikk “maraton”.

“Aga kevadel kavatsetakse jätkata. Oskused on nüüd juba olemas ja natuke värvi jäi ka tagavaraks,” ütles Ariana Rooba.

Kuldne öökull

Lisaks uuele erksas ja rõõmsas toonis värvikuuele, sai koolimaja fassaad juurde veel ühe toreda detaili: välisukse kohal olevat väljaehitist kaunistab nüüd katkise katuseakna asemel kuldne öökullikuju. Selle meisterdasid üheksanda klassi õpilased kunstiõpetaja Kristi Jaanuse juhendamisel.

“See oli “üheksandike” sümboolne kingitus koolile, kust nad peatselt lahkuvad,” ütles koolijuht.  “Öökulli kujundi valisime sellepärast, et seda võib näha ka meie kooli logol.”

Ariana Rooba töötab Maarja põhikoolis juba kaheksandat aastat, ent direktoriametis lähevad tal alles esimesed kuud. Kooli hoolekogu kohta jätkus tal ainult kiidusõnu.

“Hoolekogus on asjalikud inimesed mitte ainult mõtete, vaid ka tegude poolest. Kui kooli huvid on mängus, ollakse nõus palju panustama ja seda panust polegi võimalik rahas mõõta. Meil on tõesti väga toetav kogukond,” kinnitas ta.

Tarmo Treier tõdes samuti, et Maarja põhikooli hoolekogus ja lapsevanemate hulgas on aktiivseid ja hea kogukonnatunnetusega inimesi.

“Meil endal on ka tore koolimajja tulla või sellest mööda sõita, kui teame, et oleme kaasa aidanud, et see ilusamaks saaks,” ütles Tarmo Treier. “Olen ise selle kooli vilistlane ning mu viiest lapsest kaks on selle kooli lõpetanud, kaks õpivad seal praegu ning üks on kooli veel minemas. Nii et mul on selle kooliga tugev emotsionaalne side.”

Maarja põhikool on, nagu enamik Eesti koole, kohaliku omavalitsuse hallata. Nii et koolimaja korrasoleku eest peaks tegelikult hoolitsema vallavalitsus.

“Meie ei võtnud oma värvimisaktsiooni ette selleks, et vallavalitsusele meelde tuletada, et see töö tegemata on. Vallal on niigi palju objekte, mille eest hoolitseda,” ütles Tarmo Treier.

“Kiidan Maarja kooli hoolekogu ja värsket direktorit ettevõtlikkuse eest! Koolimaja sai nüüd palju ilusamaks,” ütles Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp. “Ka vallavalitsusel on tulevaks aastaks plaanid, kuidas kooli olmetingimusi parandada. Maarja koolimaja, mida praegu köetakse osalt ahjudega, osalt elektriga, on kavas viia üle maaküttele.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus