Koolilehtede tegijad kohtuvad Jõgeva Gümnaasiumis

Laager on mõeldud eelkõige gümnaasiumiealistele, oodatud on  nii need, kes on juba kogenud tegijad, kui ka need, kes alles  tahaksid oma kooli lehte välja andma hakata.

Laagri projektijuht, Jõgeva maavalitsuse pressiesindaja Taavi Linnamäe ütles, et praegu on koolimeedia päevadele  veel vabu kohti ning ka Jõgevamaa koolide noored on väga oodatud. Osalemistingimused on kirjas koduleheküljel www.meediaklubi.ee ning informatsiooni saab ka Taavi Linnamäelt telefonil 53325653.

Nelja päeva jooksul õpivad “koolimeedikud”  kõike, mida on vaja ühe hea koolilehe tegemiseks. Noortele antakse teadmisi nii loengutes, mis käsitlevad ajakirjanduse põhi?anre nagu uudis, olemus- ja arvamuslugu, kui ka praktilistes oskustes. Noored meediahuvilised kirjutavad ise lugusid, millest ürituse lõpuks pannakse kokku laagri leht.

Lisaks õppetegevusele toimuvad õhtused meelelahutusüritused ning kohtutakse kuulsate külalistega. Linnamäe sõnul on tuntud  inimesed  kindlasti seotud meediaga, kuid nende nimesid veel avaldada ei taheta: nimelt on need üllatuskülalised, kelle äraarvamiseks korraldatakse ka võistlus.

Lisaks kohustuslikele loengutele saavad huvilised kuulata ka valikloenguid: näiteks küljendamisest, reklaamist ja koolilehe majandamisest või sellest, kuidas pääseda õppima Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonda.

Kokku korraldab Noorte Meediaklubi aastas viis suuremat üritust: lisaks sügisesele  koolimeedialaagrile veel talvel samalaadse laagri  põhikooliõpilastele ja koolilehtede juhendajatele, koolilehtede konkursi ning viimasel paaril aastal ka õppepäevad  küljendajatele ning kooliraadio tegijatele. Lisaks veel väiksemaid piirkondlikke koolitusi aastaringselt.

Meediaklubi liikmed, kes noori koolitavad, on peamiselt  ajakirjandustudengid või  tegevajakirjanikud, kes on tänaseks ülikooli juba lõpetanud.

Taavi Linnamäe sõnul on koolimeedia väga tähtis ning annab noortele inimestele esimese pildi demokraatliku ühiskonna toimimispõhimõtetest pisendatud ühiskonnamudelis ? koolis. Igast kooliajakirjanikust ei pea saama päris-ajakirjanikku, kuid ajakirjanduspõhimõtete tundmine rikastab noore inimese mõttemaamaailma ja ka koolielu. Samuti on paljud noored leidnud tee ajakirjanduse juurde just koolilehes tegutsedes ning hiljem õppima asudes. Suurem osa praegusi Noorte Meediaklubi liikmeid on alustanud just koolilehest.

Linnamäe sõnul on võrreldes selle ajaga, kui klubi tegevust alustas, koolimeedikute tase oluliselt paranenud: õppepäevad on just see koht kus noortele õpetada ajakirjanduse põhitõdesid ning koos arutada, kuidas lehte veel paremaks teha.  Linnamäe hinnangul  on meediaklubi töö oluliselt kergemaks läinud, sest ka koolides antakse juba samalaadset õpet.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus