Koolikiusamine puudutab meid kõiki

Kooliaasta alguse puhul tahan juhtida tähelepanu probleemile, millega puutub oma kooliaja jooksul kokku vähemalt iga viies õpilane. Need on lapsed, kes kardavad iga päev kooli minna, sest neid kiusatakse seal. Koolikiusamine ei ole ainult kiusatu, kiusaja ja nende lähedaste probleem, vaid see teema puudutab meid kõiki.

Eestis on 7-14-aastaste küsitletute seas koolikiusamise ohvriks olnud üle 20 protsendi, Euroopas jääb see näitaja 10 ja 20 protsendi vahele. See tõsine probleem ei jää ainult kooliseinte vahele, vaid jõuab sageli varem või hiljem ka politsei tööpõllule. Koolikiusamine võib rikkuda paljude inimeste elud, sealhulgas ka kiusaja oma.

Koolikiusamise ohvriks langevad kõige suurema tõenäosusega lapsed, kes mõne füüsilise või vaimse omaduse poolest teistest erinevad. Koolikiusamise ilminguid peavad õigeaegselt märkama lapsevanemad, aga ka kaasõpilased, koolipere ja üldisemalt kogu ühiskond.

Kiusaja ajendiks võib olla püüd saavutada kaaslaste poolehoid, olgu siis naeru või ka vaikiva leppimise kaudu. Kui aga kiusaja näeb, et tema teod pälvivad heakskiidu asemel hukkamõistu, kaob tema tegutsemisel eesmärk. Koolikiusamise ohver võib sageli sotsiaalselt tõrjutuks jääda, mis võib olla ajendiks tema enda vägivaldsele käitumisele. Vägivald sünnitab vägivalda.

Seepärast kutsungi teid üles, head õpilased ja lapsevanemad: andke igast kiusamisjuhtumist, nii füüsilisest kui vaimsest, virtuaalsest kui reaalses maailmas toimuvast, kohe õpetajale teada. Head õpetajad: me ei tohi ühestki juhtumist mööda vaadata. Kiusamisprobleemiga on oluline tegeleda nii kiusatu kui kiusaja, aga ka terve klassi tasandil.

Et vähendada noorte inimeste vägivaldsele teele sattumise ohtu, on siseministeerium andnud oma toetuse SA Kiusamise Vastu juhitavale kiusamisvaba kooli programmile, mida hakatakse sel õppeaastal pilootprojektina katsetama 20  Eesti koolis.

Programmi vundamendiks on Soomes välja töötatud õppeprogramm Kiusamiseen Vastaan” 1.-6. klassidele, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. Programm on vähendanud koolikiusamise eri vorme juba esimesel rakendusaastal kuni 70 protsendi võrra. 2009. aastal valiti KiVa Euroopa parimaks kuriteo ennetuse meetmeks.

i

KEN-MARTI VAHER, siseminister

blog comments powered by Disqus