Koolidesse tuleb Euroopa Liitu tutvustav valikaine

Võimalik, et juba 2013. aastast hakkavad Jõgevamaa koolides toimuma valikainetunnid, kus õpitakse põhjalikult tundma Euroopa Liidu temaatikat. Haridustöötajad suhtuvad euroliidust põhjalikumate teadmiste andmisse positiivselt, vastavad tunnid peaksid olema võimalikult atraktiivsed ja seotud noorte praeguse ja tulevase igapäevaeluga.

14. oktoobril viidi Riigikantselei ja  Tallinna Ülikooli eestvedamisel ning koolijuhtide ja pedagoogide aktiivsel osalemisel läbi uut õppeainet käsitlevad mõttevahetused.

Jõgeva maavalitsuses toimunud mõttevahetuse moderaatori, Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse töötaja Vahur Kuke sõnul  tuli algatus Euroopa Liidu temaatika õpetamiseks valikainena Riigikantseleist. Riigihankel parima pakkumise teinud Tallinna Ülikooli eestvõttel koostati õppekava. 

Vaja õppevahendeid

“Idee poolest võiks valikaine õpetamisega alustada juba 2013. aastal. Eelnevalt tuleb aga täiendada õppekava projekti pedagoogide soovituste ja ettepanekutega, arvestades juba läbi viidud üle-eestilist uuringut. Tarvis on ka õpikuid, töövihikuid, miks mitte ka interaktiivseid õppevahendeid ja muidki õppematerjale,” rääkis Vahur Kukk.

“Praegu räägitakse Euroopa Liidust seoses mitmete valdkondadega ühiskonnaõpetuse tundides.  Valikaine lülitumine õppeprogrammidesse võimaldab sellesse temaatikasse põhjalikumalt ja konkreetsemalt süüvida.

Iseäranis oluline, et õpilased teadvustaksid  endale, et Euroopa Liidus kehtivad kõikidele kodanikele võrdsed õigused ja kohustused. Kasulik on omada ka ülevaadet paljudest Euroopa Liidu projektidest, kust on võimalik saada abi nii enesearendamiseks kui ka kohaliku elu edendamiseks.

Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli direktori,  ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Toomas Aavasalu sõnul võiks Euroopa Liitu tutvustavat valikainet hakata põhikoolis õpetama kaheksandas või üheksandas klassis.  “Usutavasti  on huvi ja vastuvõtt õpilaste poolt positiivne. Põhjust seda uskuda annavad ka Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse töötajate Vahur Kuke ja Astrid Pauluse korraldatud  ettevõtmised, kus on aktiivselt osalenud ka meie kooli õpilased. Oleme käinud Tallinnas tutvumas Euroopa Liidu Majaga, löönud kaasa  teemakohastes mälumängudes.”

Aavasalu leidis, et valikainetundide raames tasuks korraldada väljasõite, et tutvuda Jõgevamaal ja kaugemalgi asuvate objektidega, mis on rajatud Euroopa Liidu rahade toel.

“Iseäranis tore oleks aga korraldada koolinoortele ekskursioon Euroopa Liidu pealinna Brüsselisse. Ehk leiab see idee ka kohalike omavalitsuste ja Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse toetust ja ei jäägi  vaid unistuseks.  Arvan, et pärast sellist  reisi kujuneb uuest valikainest lemmikaine paljudele õpilastele,” käis koolijuht välja julge idee.

“Kui fantaseerida, siis usun, et  põhjalikuma tutvumise Euroopa Liiduga kiidaks heaks ka meie koolile nime andnud Carl Robert Jakobson. Meie kandist võrsunud suurmehe jaoks oli oluline laste ja noorte avar silmaring ja võõrkeelte tundmine. Ise hakkas ta kodukandi koolis saksa keelt õpetama,”  lisas  Aavasalu.  

Asjalikud soovitused ja ettepanekud

Jõgeva Ühisgümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helle Roop märkis, et teadmisi Euroopa Liidust omandavad kooliõpilased praegugi. “Valikaine  sisseviimine õppekavasse võimaldab selle temaatika kindlasti huvitavamaks, mängulisemaks, interaktiivsemaks muuta. Vaja on ka hästi koostatud ja kindlasti noortepärast õpikut. Usutavasti  aitavad euroliidu sügavuti tundma õppimisele kaasa ka möödanikus eksisteerinud ja planeeritud riikide  liitude käsitlemine ajalootundides  ja ajalooliste kaartide võrdlemine tänapäevastega. Paljud kooliõpilased on ühel või teisel eesmärgil mitmetes Euroopa Liidu maades  juba käinud ja mitmetel  töötavad välisriikides vanemad,” rääkis õpetaja. 

“Mõttevahetusel tehti rohkesti asjalikke ja teostamist väärt ettepanekuid. Eeldatavalt hakkavad uut valikainet õpetama ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, kes on läbinud vastavad täienduskursused. Oleme veendunud, et Jõgevamaa  innovaatiline haridusmaastik on uue valikaine tulekuks valmis,” ütlesid Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse töötajad Vahur Kukk ja Astrid Paulus.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus