Koolide taliolümpiamängud

Eesti Vabariigi juubelikuu alguses, 5. ja 6. veebruaril saavad Põltsamaa vallas Adaveres teoks piirkonna koolide taliolümpiamängud, mis toimuvad tänavu teist korda. Põltsamaa valla koolidest osalevad neil võistlustel Põltsamaa, Lustivere, Adavere, Aidu, Pisisaare, Esku ja Puurmani kool ning Viljandi maakonnast Kolga-Jaani ja Leie kool. Piirkonna koolide taliolümpiamängude ühe korraldaja, Põltsamaa ühisgümnaasiumi projektijuhi Annika Kallasmaa sõnul algas nende õppeasutuste koostöö ülemöödunud aastal, mil samade koolide osalusel sai teoks noorsootöö alane koostööprojekt.  Kõigi väiksemate koolide õpilased on kahel päeval koolide taliolümpiamängudel osalemas täies koosseisus, Põltsamaa ühisgümnaasiumist on osalemas kolm klassi ehk igast vanuseastmest üks paralleel. Väiksemates koolides nendel kahel päeval õppetööd ei toimu, see ei kehti vaid Põltsamaa ja Kolga-Jaani kohta. Gümnaasiumiastme õpilasi ei ole  taliolümpiamängudele kaasatud, sest gümnaasiume on asjaosaliste hulgas vaid üks, Põltsamaa kool.

Võistlustest võtab osa umbes 430 õpilast. Arvestust peetakse nii individuaalselt kui võistkondlikult. Punktiarvestust ei peeta siiski mitte koolide, vaid hoopis riikide vahel. Nimelt esindavad iga kooli eri vanuseastme õpilased üht riiki. Individuaalaladel saavad võistlejad osaleda uisutamises ja suusatamises, võistkondlikel aladel on võimalus osa võtta tõukekelgutamisest, vahetustega kelgutamisest, n-ö omaloomingulisest curlingust, discgolfist, piriliksist. Viimatinimetatu kujutab endast võistlust, kus võistleja istub pukil, millel on uisud all, ja liigub edasi keppidega hoogu andes.

Siseruumides toimub takistusraja läbimine nooremale kooliastmele. Kokku võisteldakse üheksal alal. Annika Kallasmaa sõnul on koolide taliolümpiamängud üles ehitatud samal põhimõttel nagu tõelised olümpiamängud. Samamoodi toimub ka mängude avamine, lõpetamine ning autasustamine. Tublimad võistlejad saavad medalid.

Ilmaga ollakse seekord väga rahul, sest jätkub nii lund kui jääd. Adavere koolimajas saab vaadata ka teemakohaseid näitusi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus