Kool annab õpilastele võimaluse

Eelmisel teisipäeval korraldas Jõgeva politsei narkoreidi Luua metsanduskooli, millest võtsid osa viis piirkonna konstaablit, piirkonna noorsoopolitsei, üks abipolitseinik ja viis koerajuhti kahe politsei-, kahe tolli-, ja ühe vanglaameti koeraga.

Lõuna Politseiprefektuuri Jõgeva Politseijaoskonna pressiesindaja Klaire Ründva ütles Vooremaale, et kõnealune reid viidi koolis läbi seetõttu, et politseile tuli informatsioon kanepi kasutamise kohta Luua metsanduskooli õpilaste seas.


Kool tegi väljakutse

Kooli arendusjuht Anu Vaagen ja õppeosakonna juhataja Erle Männiste kinnitasid, et kool tegi väljakutse ise. Männiste sõnul on Luua metsanduskooli koostöö politseiga pikaajaline ja kontrollreide on ette tulnud ka varem. Kahtlused, et osa noori võib narkootikume tarvitada, olid koolis tekkinud nii õpetajatel kui kaasõpilastel, kuid tõestada olnuks seda raske.

?Politseioperatsiooni käigus kontrolliti ühiselamus elavate õpilaste tube. Ekspertiisi toimetati 14 noormeest, neist seitsmel 17 ? 19-aastasel noorel tuvastati narkootiliste ainete tarvitamise tunnused,? rääkis Ründva.

Viiel noorel olid kanepi ja kahel amfetamiini tarvitamise tunnused, ühest toast leiti ka kanepi tõmbamise piip, kuid ainet ennast ei leitud. Ründva sõnul toimetati ekspertiisi kõik need noored, kelle tubades koerad narkootilistele ainetele reageerisid. Kust noored narkootikume said, selle väljaselgitamisega tegeleb Tartu narkotalituse grupp.

Tunnistasid direktorile üles

?Need õpilased ei häirinud oma käitumisega kaasõpilasi,? kinnitas Männiste. ?Mõned inimesed lihtsalt on loomu poolest agressiivsemad, teised aga hoopis liiga passiivsed ja ei saa ju kindlalt väita, et see oleks tingitud narkootikumide kasutamisest;? lisas Vaagen.

Anu Vaageni sõnul tunnistasid vahelejäänud õpilased pärast reidi ka ise direktorile oma süü üles. ?Paljudel on hirm koolist väljaviskamise ees ja mõned kardavad ka seda, kuidas vanemad reageerivad,? ütles Vaagen. ?Kõik pole kindlasti kadunud, ausus ja südametunnistus on noortel ikka olemas.?

Milline see rehabilitatsiooniprogramm täpselt välja hakkab nägema, ei osanud praegu veel keegi ütelda.

?Kuigi need poisid jäid vahele siin, Luua metsanduskoolis, võib nende probleem olla palju vanem, pärineda juba põhikoolist. Noored on ka direktorile kinnitanud, et nad pole narkootikume pruukinud siin, koolis, vaid mujal,? rääkis Vaagen.

Arendusjuht on teemast rääkides äärmiselt ettevaatlik, sest nagu kinnitas koolis käinud noorsoopolitseinik, et ole korrektne neid noori narkomaanideks nimetada. ?Narkomaanid on need, kes süstivad, ütles noorsoopolitseinik,? selgitas Vaagen. Samuti pole keegi pädev rääkima sellest, kas keegi neist noortest on sõltlane või mitte.

Romurallit ei korralda

Luua metsanduskooli õpilasesinduse arvamus polnud esialgu ühene. ?Kui õppenõukogu seda juhtumit arutas, oli sinna kutsutud ka kooli õpilasesindus. Osad neist toetasid seda seisukohta, et need õpilased tuleks koolist välja visata, teised aga olid nõus, et igaüks väärib võimalust,? selgitas Vaagen.

Esialgu on süüdlastel peale vanemate koolikutsumise ja rahatrahvi soolas ka direktori käskkiri. Kui viimaseid peaks palju kogunema, tuleb ikkagi kooliga hüvasti jätta.

Erle Männiste on positiivne: ?Me anname neile võimaluse, ma usun, et neid noori saab aidata.?

Arendusjuht Anu Vaagen ei ole nõus noorte ?SL/Õhtulehes? esitatud väidetega, et Luua polegi peale “narkotsi panemise” midagi teha.

?Hoopis nad ise on apaatsed ega kipu üritustest osa võtma. Kool eesotsas õpilasesindusega on kõikidele headele ideedele avatud, kuid kui tullakse välja sooviga koolis näiteks romuralli korraldada, siis seda võiks ikka teha hoopis kusagil mujal,? arvab Vaagen.

Kokkuvõttes on kõnealune olukord Luua metsanduskooli jaoks värske ja mõeldakse, kuidas edasi käituda.


Trahv vanematele

Klaire Ründva sõnul otsustab selle, mis poistest edasi saab, kool. Politsei poolt määratakse neile seitsmele 17-19-aastasele õppivale ja mittetöötavale noorele rahatrahv. Narkootikumide omamise ja tarvitamise eest on maksimaalne karistuse määr 12 000 krooni.

?Kuna antud juhul on tegemist vastutusealiste noortega, määratakse siiski trahv neile, mitte vanematele,? ütles Ründva. Samas tunnistas politsei pressiesindaja, et reaalselt tasuvad selle trahvi ikkagi vanemad.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus