Kõo Põltsamaa kandi valdadega ei ühine

Häältega 6:5 otsustasid Kõo vallavolikogu liikmed Põhja-Viljandimaa suuna ehk siis Suure -Jaani vallaga liitumise kasuks.

Kõo pidas liitumisläbirääkimisi nii nelja Põltsamaa piirkonda kuuluva omavalitsusega kui ka Suure-Jaani vallaga. Kõo vallavolikogu esimehe Avo Põderi sõnul oli tegemist üsna emotsionaalse otsusega. Põder pooldas Põhja-Viljandimaa suunda. Teisalt tunnistas ta, et paljude Kõo valla elanike jaoks on Põltsamaa piirkondlikuks tõmbekeskuseks. Võhma poolse osa elanike jaoks Põltsamaa tõmbekeskuseks ei ole ja sellest ka napp ülekaal Suure-Jaani vallaga liitumise kasuks.

Avo Põder lausus, et ka maakondlik kuuluvus oli Kõo vallavolikogu liikmete jaoks äärmiselt tundlik teema. Vaatamata sellele, et 4 P-d avaldasid soovi kuuluda Viljandi maakonda tingimusel kui Kõo vald otsustab Põltsamaa poolega liitumisläbirääkimisi alustada, pole teada, millise otsuse langetab selle kohta valitsus.

Põltsamaa piirkonna esindajatega liitumisläbirääkimised lõpetada otsustanud Võhma linn peab samuti liitumisläbirääkimisi Suure-Jaani vallaga nagu ka Kõpu vald Viljandimaalt.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et nad aktsepteerivad Kõo vallavolikogu otsust ja nüüd tuleb neljakesi liitumisläbirääkimistega edasi minna. Suure tõenäosusega ei ole ka Imavere vald valmis Põltsamaa piirkonna omavalitsustega uuesti liitumisläbirääkimisi alustama. Kui Imavere nõustuks liituma 4P-ga, saaks Põltsamaa piirkonna ühinevad omavalitsused täis 11 000 elanikku, millega kaasneb riigilt 500 000 euro suurune toetus. Ainult 4P ühinendes jääb elanike arv napilt alla 11 000. Lähiajal saab kokku 4P juhtrühm ning otsustab haldusreformi teemaga seonduvad järgmised sammud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus