Kõo jaoks on keskus Põltsamaa

Kõo vallavolikogu esimees Avo Põder teatas, et nemad otsustasid viimasel vallavolikogu istungil, et alustavad Põltsamaa valla ja linnaga liitumisläbirääkimisi.

“Põltsamaa linn on Kõo valla elanike jaoks sagedasti külastatav ja oluline keskus. Oleme korra käinud ka Türil n-ö maad kuulamas, kuid ega see variant meie jaoks kuigi tõenäoline ei ole, sest meie inimestel puudub Türi vallaga side.  Kõos on kaalumisel kaks varianti, kus üks on liitumine Põltsamaa vallaga ja teine variant oleks liitumine kogu Viljandimaad hõlmava osavaldadest koosneva vallaga. Tegelikult on olnud juttu ka Põhja-Viljandimaa valla moodustamisest, kuhu kuuluksid Suure-Jaani ja Kõo vald ning Võhma linn. Võib-olla ka Kolga-Jaani vald. Paraku ei ole Suure-Jaani Kõo ega Võhma inimeste jaoks tõmbekeskuseks. Ma ei usu, et  Kõo valda Põltsamaa vallaga liitumise puhul poolitama peaks hakkama, sest vald kogukonnana on küllaltki terviklik. Peame mõistlikuks, et Kõo valda ja Võhma linna vaadeldaks ühtse tervikuna, mis tähendab seda, et kui Kõo peaks otsustama Põltsamaa vallaga liitumise kasuks, siis saaks Põltsamaa valla osaks ka Võhma linn. Võhma inimestele ei ole Suure-Jaani tõmbekeskuseks. Võhma linnavolikogus on Põltsamaa vallaga liitumise võimalust arutatud. Mina arvan, et varasügiseks on Kõo vallavolikogu otsustanud, kellega konkreetselt liituda plaanib.

Mina maakondlikku kuuluvust väga ei tähtsusta, sest tavakodanikul on maakonnakeskusse  asja äärmiselt harva. Võib-olla peaks maakondade arv vähenema, sest kui mõnda praegusse maakonda jääb alles kaks-kolm valda, siis kaob ju maakonna mõte lihtsalt ära. Peaeesmärk haldusreformi teostamisel peab olema selline, et maapiirkondades elavate inimeste jaoks teenused kaugeks ja kättesaamatuks ei jääks ega halveneks.“

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus