Konverents “Poisid koolis”

 

Esmaspäeval, 19. märtsil toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis (PÜG) XI hariduskonverents teemal “Poisid koolis”. PÜG-i direktori Aimar Arula sõnul tuleb konverentsil juttu poiste huvitegevusest, õpitulemuste  erinevustest võrreldes tüdrukutega ja  ka poiste käitumisprobleemidest.

Koolijuhi sõnul tõestab Soome koolide kogemus, et poiste probleemidega järjekindlalt tegeldes on suudetud nad korralikumalt õppima panna ning neid ka huvitegevusse kaasata. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tasemetööd kinnitavad, et just põhikooli lõpuklassides kipuvad poiste õpitulemused tüdrukutele alla jääma.

PÜG vanempsühholoog Karmen Maikalu räägib sellest, miks poisid ja tüdrukud õppetöös erinevalt edasi jõuavad, Tartu Ülikooli psühholoog Kätlin Konstabeli teemaks on poiste andekus ja kuidas seda ära tunda, kooli õppealajuhataja Riina Valdmets analüüsib, missugused õppijad on PÜG poisid. Kooli huvijuht Sirje Ange, kehalise kasvatuse õpetaja Maikel Mikson ning muusikaklassi juhataja Reigo Tõnisson annavad ülevaate, millega tegelevad nende kooli poisid õppetundidest vaba ajal, sotsiaalpedagoog Anu Pajo ning psühholoog Väino Mannermaa kutsuvad arutlema oma kooli poiste murede ja probleemide üle. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus