Konverents Betti Alveri Muuseumis

Eelnevalt rääkis muuseumi juhataja Toomas Muru selle loomisest, Betti Alveri ja Alo Mattiiseni elulugude ja Jõgeva linna ajaloo uurimisest.

Konverentsi avas täiskasvanute keskkooli direktor Reet Kikkas. Kodu-uurimuslike ettekannetega esinesid Ülle Heinmann — “Õpetaja Aino Toominga eluteest” ja Carmen Aria — “Neido sugupuust”.

Ülle Heinmann rääkis Aino Toominga tööst koolis. Ta on kogunus mälestusi õpetaja Toominga endistelt õpilastelt, kes on teda iseloomustanud kui väga südamlikku ja hoolivat inimest. Samuti on Aino Tooming avaldanud luulekogusid, osalenud aktiivselt ühiskondlikus töös, organiseerinud õpetajate-pensionäride kokkutulekuid jne.

Õpetaja Tooming luges ka konverentsil oma luuletusi ette, nende hulgas oli ka Jõgeva linna lähenevale juubelile pühendatu.

Carmen Aria ettekanne käsitles tema emapoolse suguvõsa lugu. Allikatena on kasutatud kirikuraamatuid, Rahvusarhiivi materjale, kirjandust, sugulaste meenutusi. Töö on illustreeritud fotodega. Suguvõsa lugu annab ka ülevaate omaaegsest hariduselust ja sporditööst, majanduselust, kalmistukultuurist, pulmatraditsioonidest jne. Huvitavad on koopiad kirikuraamatute sissekannetest 1880. aastate lõpust, saja aasta vanused kiriku laululehed jne.

Mõlemad konverentsil esitletud tööd said kuulajatelt kõrge hinnangu.

EINO VESKIS

Neljapäeval, 17. aprillil peeti Alveri muuseumis Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli õpilaste kodu-uurimuste teemaline konverents.

blog comments powered by Disqus