Kontrollreid Õunal

Sõidukijuhid on ilmselt juba harjunud aktsiooniga “Kõik puhuvad,” mille abil selgitatakse välja, kas keegi neist ei ole alkoholi või narkootilisi aineid tarvitanuna autorooli istunud. Täna leidis aset sootuks teistsugune aktsioon “Kõik reageerivad.”

Nimelt teostati täna varahommikul Õunal sõidukite pidurite lauskontrolli. Selleks oli Jõgeva-Põltsamaa maanteele langetatud  tee ääres kasvanud vana puu, et teha kindlaks, kui kiiresti  sõidukijuhid oma masina pidama saavad.

Kontrollreidi teostajate sõnul läbis enamik roolikeerajaid testi edukalt ja sai oma auto enne puud pidama. Mõned sõidukijuhid seda teha ei suutnud ja nemad kasutasid ümbersõiduks väiksemat, Kuristat läbivat kõrvalteed.

Siinjuures on tähelepanuväärne, et nõrgema pidurdusvõimega masinateks osutusid vastupidiselt arvatule hoopis väiksemad sõidukid, mille juhid puule otsasõidu vältimiseks ümbersõiduvariandi valisid.

Kindlasti tasub sõidukijuhtidel nüüdsest väga tähelepanelik olla, sest keegi meist ei tea, millal ja kus järgmine taoline kontrollreid aset võib leida. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus