Kontrollitud kortermajadest oli tuleohutus korras vaid viiendikul

Veebruari esimesel nädalal kontrollis Päästeamet kortermajades tuleohutusnõuete täitmist, kontrollitud hooneist oli tuleohutuse vaatest korras vaid 22 protsenti.


„Seekordse reidi jooksul kontrollisime 328 kortermaja, tuleohutusnõuete täitmisega oli probleeme neist enamikes ning ka ühe maja kohta oli puuduseid rohkem kui üks. Suurim murekoht on jätkuvalt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis saavad takistusteks majast väljumisel ning tekitavad põlema süttimisel suitsu, mis jätab majaelanikud korteritesse lõksu,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Kortermaja reidide käigus kontrolliti 328 maja, puuduseid leiti 256 majas. Kokku tuvastati 575 puudust, mis teeb keskeltläbi 1,75 puudust kortermaja kohta.

Tähe lisas, et kortermajade trepikojad ei ole mõeldud kolikambriteks vaid majast ohutuks väljumiseks olukordades, kui on juhtunud halvim. „Kortermajade ühiste pindade jagamisel tuleb arvestada kõigiga ‒ see tähendab, et enda isiklikke asju ei ole mõistlik teistel jalus hoida. Sinu lapsevanker või jalgratas võib saada kellelegi saatuslikuks. Seepärast olime seekord ka karmimad kui tavaliselt ning hoolimatutele allahindlusi ei teinud. Evakuatsiooninõuete rikkumiste suhtes on Päästeametil täisleppimatus,“ lisas Tähe.

Osa rikkumistest oli võimalik koheselt lahendada, kuid 106 juhul alustasid inspektorid ka menetlust. Lisaks tavapärasele menetlusele on Päästeametil sellest aastast õigus rakendada lihtsamate väärtegude puhul ka lühimenetlust. Lühimenetlust on õigus läbi viia näiteks kohustusliku suitsuanduri puudumise, tuletõkkeuste lahti hoidmise, evakuatsiooniteedel liikumist takistavate või põlvematerjalist asjade hoidmise, katkise või ohtliku küttesüsteemi kasutamise ja õigeaegselt korstna pühkimata jätmise eest. Lühimenetluse korral määratakse rikkujale trahv 40 eurot.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus