Kontrolliti kortermajade tuleohutust

Möödunud nädalal kontrollis päästeamet tuleohutust korterelamutes. Vaadati üle, kas evakuatsiooniteed on vabad, kas evakuatsiooniväljapääsud on seestpoolt võtmeta avatavad, kas üldkasutatavate ruumide elektrisüsteemid on korras, kas hoonete pööninguile pääseb ning kus ja kuidas hoitakse hoonete läheduses põlevmaterjali ja olmeprügi.

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Arvo Jõgiste kontrollis möödunud nädalal nelja korteriühistut. Päris korras kõik ei olnud ja olukorra lahendamiseks väljastati ühistutele haldusaktid koos sunnirahahoiatustega. Haldusaktides selgitati  normdokumente, mida nõude esitamisega saavutada tahetakse. Inspektori hinnangul hakkab olukord võrreldes aastatetaguse ajaga siiski paranema.

Evakuatsiooniteid ehk üldkasutuses olevaid ruume kontrolliti nii trepikodades kui ka keldrites. Kui trepikojad ja korterite uksetagused olid üldiselt korras või ei takistanud seal hoitavad esemed liikumist, siis nii mõneski ühistus hoiti keldrite vahekäikudes ja trepialustes vanu asju, sealhulgas põlevaid ja põlemisel mürgist suitsu eraldavaid, näiteks vanu telereid, pesumasinaid ja pliite, mööblit, lauajuppe, liiste, laudparketti ja mootorsõidukite rehve.

Jõgiste paneb kõigile südamele, et selliste probleemide vältimiseks võiks ühistus kokku leppida päeva, näiteks kevadel, ja tellida konteineri, kuhu kõik mittevajalik koguda ja eest ära viia. Selliseid ettevõtmisi võiks korraldada korra või kaks aastas, kevadel ja sügisel, nii hoiab ära olukorra, kus majaelanik tõstab esialgu vana mööblitüki või elektroonikaseadme ukse taha ja viib seejärel keldrisse vahekäiku seisma lootuses, et ühistu selle ära koristab. Tasub meeles pidada, et ühistu liikmed on ju kõik korteriomanikud.

Kontrolliti ka trepikodade ja keldriruumide elektrisüsteemide ehk juhtmete, valgustite, harupesade ja lülitite korrasolekut ja tehti kindlaks, kas üldkasutatavate ruumide elektripaigaldise kontroll on läbi viidud.

Veenduti ka, et hoone pööningule viivad luugid oleksid suletud. Seda selleks, et need ei kujuneks vanade asjade panipaikadeks ja et sinna ei pääseks näiteks lapsed, kes tikkudega mängides võivad põhjustada tulekahju.

Evakuatsioonipääsud trepikodadest, kus asuvad korterid, on Jõgiste hinnangul korras. Trepikojast õue minev uks peab olema seestpoolt võtmeta avatav ning kontrollitud hoonetes  see nii ka oli. Probleeme on keldriustega. Neljast kontrollitud ühistust vaid ühel olid keldriuksed seestpoolt võtmeta avatavad. Jõgiste tõi välja, et sellel korteriühistul oli renoveerimise käigus tehtud sissepääsud keldrisse otse trepikojast. Kuna ümberehituse oli projekteerija kooskõlastanud päästeametiga, olid paigaldatud nõuetekohased tuletõkkeuksed, mis on suitsu- tule- ja kuumusekindlad ning seestpoolt võtmeta avatavad.

Kontrollis ka seda, kas ohuolukorras on päästemeeskonnal võimalik hoonele ligi pääseda. Ka selles osas Jõgiste probleeme ei täheldanud. Probleeme ei täheldatud ka põlevmaterjali ja sealhulgas olmeprügi kogumise ja hoidmise osas. Üheski ahiküttega majas polnud puud laotud vastu hoone seina, vaid olid kuuris, mis asus 8-10 meetri kaugusel. Ka olmeprügi ladustamisega oli ühistutes  kõik korras, konteinerid olid 2-10 meetri kaugusel maja seinast.

Sellest hoolimata tuletas Jõgiste kõigile meelde, et kontrollreidid jätkuvad ka kampaaniavälisel ajal.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus